W dniach 21-24 września 2015r. w Wydziale Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie z siedzibą w Nowym Sączu zostały przeprowadzone ćwiczenia dla studentów I roku studiów stacjonarnych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu.

Studenci studiują na kierunku ratownictwo medyczne a zajęcia realizowane były w ramach ich praktyk zawodowych. Podczas ćwiczeń studenci zostali zapoznani z funkcjonowaniem Państwowej Straży Pożarnej, krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Podczas zajęć przedstawiono również zasady współpracy podczas działań ratowniczo-gaśniczych pomiędzy jednostkami ksrg a PRM. Jednocześnie podczas zajęć praktycznych studentów zapoznano w możliwościami taktycznymi sprzętu gaśniczego, hydraulicznego, pneumatycznego, poszukiwawczego a także elementami ratownictwa wysokościowego.

Praktyki pozytywnie zaliczyło 35 studentów.

 

IMG 1574

 

IMG 1575

 

Opracował: kpt. Dariusz Ruchała

Zdjęcia: bryg. Tomasz Traciłowski