Słowa roty ślubowania strażaka Państwowej Straży Pożarnej  zabrzmiały w dniu 22 października 2015r. o godz. 12.00 na placu Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie i zostały wypowiedziane  przez 90 kadetów nowego rocznika. Ślubowanie odebrał  st. bryg. Bogusław Kogut – Komendant w Szkoły Aspirantów PSP.

 

 

Naszą uroczystość  zaszczyciło wielu znakomitych gości, wśród których można wymienić: Panią Urszulę Augustyn – W-ce Minister Edukacji Narodowej, gen. brygadiera W. Leśniakiewicza – Komendanta Głównego. nadbryg. Gustawa Mikołajczyka – Z-cę Komendanta Głównego PSP, Pana Wojciecha Szczepanika – W-ce Wojewodę Małopolskiego, Pana gen. profesora Mychaiło Kozyara- - Rektora Lwowskiego Uniwersytetu Bezpieczeństwa Życia, wielu komendantów wojewódzkich i powiatowych/ miejskich PSP, przedstawiciele służb współdziałających z Państwową Strażą Pożarną oraz przyjaciele i sympatycy Krakowskiej Szkoły Pożarniczej.  

Słowa roty ślubowania padły przede wszystkim  w obecności rodzin młodych adeptów pożarnictwa i z chwilą ich wypowiedzenia stały się wykładnią na całe życie dla tych młodych ludzi.

90 młodych adeptów pożarnictwa stawiło się w murach Krakowskiej Szkoły Pożarniczej 1 września 2015r. i po umundurowaniu zostali na blisko dwa miesiące przewiezienia na poligon Szkoły w Kościelcu, gdzie przez ten okres pobytu pod okiem doświadczonych instruktorów czynili  pierwsze kroki w zawodzie, który wybrali. Dla wielu te dwa miesiące były pierwszymi dniami poza domem. W trakcie pobytu oprócz wiedzy z zakresu pożarnictwa i ratownictwa uczyli się zasad życia w grupie, odpowiedzialności za swoje czyny oraz zasad bycia człowiekiem „munduru”.

Przysięga była o tyle uroczysta, że zbiegła się z uroczystościami związanymi z obchodami 55 -  lecia Krakowskiej Szkoły Pożarniczej, która została utworzona w 1960r. Poniżej przedstawiamy kilka ważnych dat z historii Szkoły:

- 1960 - Utworzenie Szkoły nastąpiło po  przeniesieniu z Nysy do Krakowa Szkoły Podoficerów Pożarnictwa,

- 1973- Szkoła otrzymuje status policealnego studium zawodowego, przygotowując techników pożarnictwa do profesjonalnej służby i dowodzenia w jednostkach, następuje zmiana nazwy na Szkołę Chorążych Pożarnictwa,

- 1985 – początek rozbudowy i modernizacji Szkoły, powstają min. nowoczesny budynek dydaktyczny, baza poligonowa w Kościelcu, następuje poprawa warunków zakwaterowania,

- 1986 – podpisane porozumienie z Komendantem Wojewódzkim Straży Pożarnej, przynosi nowy sposób przygotowanie praktycznego kadetów do służby,

-1992 Szkoła staje się nowoczesną i liczącą się w środowisku zawodowym placówką dydaktyczną, a także - dzięki działającej w Szkole Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej - nieodłącznym elementem bezpieczeństwa na mapie południowej Polski.  Jednocześnie w lipcu 1992r. zostaje powołana Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.

Uroczystość ślubowania zbiegła się z obchodami 55-lecia Krakowskiej Szkoły Pożarniczej i jednocześnie stała się przyczyną do nagrodzenia i wyróżnienia kadry Szkoły.

Srebrną odznaką „ZASŁUŻONY DLA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ” zostali odznaczeni:

 1. bryg.      Dariusz        MACZUGA
 2. mł. bryg. Krzysztof     CHOROBIK
 3. mł. bryg. Grzegorz     BODZIONY
 4. mł. bryg. Bogdan       SKOWRON
 5. mł. bryg. Jacek          SMYCZYŃSKI
 6. st. kpt.    Rafał           CZAJA   
 7. st. kpt.    Krzysztof     KŁUŚ
 8. kpt.        Marta           GODNIOWSKA
 9. kpt.        Andrzej        STARNOWSKI

Brązową odznaką „ZASŁUŻONY DLA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ” zostali odznaczeni:

 1. mł. bryg. Maciej          SŁODOWSKI   
 2. st. kpt.    Tadeusz        UBIK
 3. kpt.         Łukasz         WOLAK
 4. kpt.         Maciej          ZYCH
 5. st. asp.    Elżbieta        SKOWRON
 6. asp.         Łukasz         PIETRZYK

Medalem KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ zostali odznaczeni:

 1. st. bryg.   Krzysztof     KOCIOŁEK
 2. st. bryg.   Robert          WOLAŃSKI
 3. bryg.        Paweł           PRUŚ
 4. mł. bryg.  Zbigniew       WÓJCIK
 5. mł. bryg.   Krzysztof     CHOROBIK
 6. st. kpt.      Łucja           ROZWADOWSKA
 7. st. kpt.      Piotr            SOWIZDRANIUK
 8. st. kpt.     Artur            SZEWCZYK
 9. st. kpt.     Marcin          SZEWERNIAK 

Złotym medalem „ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA” zostali odznaczeni:

 1. mł. bryg.   Jarosław     KOWALSKI
 2. kpt.          Andrzej       Starnowski

Srebrnym medalem „ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA” zostali odznaczeni:

 1. mł. bryg.  Wojciech    GRZYB
 2. st. kpt.     Mariusz       GRZESIK
 3. st. kpt.     Artur           SZEWCZYK 
 4. st. kpt.     Adam          SZYMAŃSKI
 5. kpt.          Michał         MZYK
 6. kpt.          Łukasz       WOLAK
 7. mł. asp.    Łukasz       STACHNIK

Brązowym medalem „ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA” zostali odznaczeni:

 1. mł. kpt.     Michał         GĄSKA
 2. mł.asp.     Łukasz        FIGUŁA
 3. mł. asp.    Paweł         ZELEK
 4. st. sekc.    Rafał           GONCIARZ
 5. st. sekc.    Wojciech     PRZYSIĘŻNIAK
 6. Pani         Katarzyna    MĘDRZYCKA
 7. Pani         Anna            KANIA

Dyplomem KOMENDANTA  GŁÓWNEGO  PAŃSTWOWEJ STRAŻY  POŻARNEJ zostali wyróżnieni:

1. bryg.       Jacek               AMBROŻKIEWICZ

2. bryg.       Piotr                 GANCARCZYK

3. mł. bryg. Jarosław           KOWALSKI

4. st. kpt.    Robert              KRAKOWSKI

5. Pani        Katarzyna         MĘDRZYCKA

6. st. kpt.    Adam               SZYMAŃSKI

7. bryg.       Tomasz            TRACIŁOWSKI

W trakcie uroczystości gen. brygadier W. Leśniakiewicz – Komendant Główny PSP oraz gen. profesor Mychaiło Kozyar - Rektor Lwowskiego Uniwersytetu Bezpieczeństwa Życia zostali uhonorowani okolicznościowymi obrazami przez st. bryg. dr B. Koguta za dotychczasową, owocną współpracę.

Również w trakcie uroczystości gen. brygadier W. Leśniakiewicz – Komendant Główny PSP doceniając wkład Krakowskiej Szkoły Pożarniczej w szkolenie pożarnicze, przekazał nowy sprzęt do nauki, którymi okazały się: średni samochód ratownictwa chemiczno-ekologicznego oraz kontener wężowy.

Po uroczystości wszyscy obecni zostali zaproszeni na gorącą strażacką grochówkę, a nowi adepci sztuki pożarniczej po obiedzie udali się na wymarzoną przepustkę do domów.

 

DSC 0005

 

DSC 0017

 

DSC 0020

 

DSC 0118

 

DSC 0125

 

DSC 0130

 

DSC 0132

 

DSC 0137

 

DSC 0139

 

DSC 0159

 

DSC 0161

 

DSC 0163

 

DSC 0164

 

DSC 0185

 

DSC 0192

 

DSC 0206

 

DSC 0236

 

DSC 0237

 

DSC 0249

 

DSC 0251

 

DSC 0267

 

DSC 0268

 

Opracowanie: bryg. J. Ambrożkiewicz – rzecznik Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie

Foto: kdt M. Karcz.