W dniach 19 - 23 października .2015 r. w Wydziale Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie z siedzibą w Nowym Sączu po raz pierwszy w Polsce zostało przeprowadzone szkolenie z zakresu stabilizacji naruszonych konstrukcji.

Szkolenie zostało przeprowadzone na podstawie programu opracowanego przez pracowników szkoły i zatwierdzonego przez Komendanta Głównego PSP w dniu 27 sierpnia br.

Podczas szkolenia uczestnicy zostali zapoznani ze sposobami stabilizacji konstrukcji budowlanych przy wykorzystaniu systemu podpór aktywnych, systemu stempli budowlanych oraz systemu podpór drewnianych.

W szkoleniu wzięli udział 26 ratowników z województw: mazowieckiego, świętokrzyskiego oraz zachodniopomorskiego.

20151021 105445

 

20151021 105524

 

20151022 112300

 

20151022 130243

 

20151022 130546

 

20151023 100812

 

Opracowanie i zdjęcia: bryg. Robert Kłębczyk