W dniu 02 listopada 2015r. w Krakowie  zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Szkołą Aspirantów PSP w Krakowie a PGN i G – Ratowniczą Stacją Górnictwa Otworowego w Krakowie.

Porozumienie ze strony Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie podpisał st. bryg. dr Bogusław Kogut a ze strony  PGN i G – Stacją Górnictwa Otworowego w Krakowie podpisał Dyrektor Oddziału - Ratownicza Stacja Górnictwa Otworowego w Krakowie Pan Ireneusz Walczak.

Porozumienie ma na celu opracowanie i przygotowanie systemu szkoleń oraz stanowisk szkoleniowych dla strażaków krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego oraz ratowników Polskiego Górnictwem Nafty i Gazu do ew. zdarzeń związanych z występowaniem podczas nich LNG (ang.Liquefied Natural Gas.). Porozumienie jest wyjściem naprzeciw oczekiwań środowiska pożarniczego oraz ratowników z PGNiG w związku z uruchomieniem terminalu LNG w Świnoujściu oraz planowanym transportem LNG po terenie kraju. W ramach porozumienia na poligonie Szkoły Aspirantów PSP ma powstać m.in. stanowiska do ćwiczeń związanych z usuwaniem wycieków LNG jak i jego pożarów oraz programy szkoleń.

DSCN4664

 

DSCN4667

 

Opracowanie i foto: bryg. J. Ambrożkiewicz – rzecznik Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie.