W dniu 04 listopada 2015r. w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie zakończeniu uległo kolejne w tym roku szkolenie uzupełniające strażaka jednostki ochrony przeciwpożarowej nr 8/15.

W szkoleniu trwającym od 10 sierpnia  2015r. brało udział 34 strażaków. Do egzaminów końcowych zostało dopuszczonych 33 strażaków, którzy przez dwa dni przystępowali do egzaminów teoretycznych oraz praktycznych. O wysokim zaangażowaniu słuchaczy niech świadczy fakt, że aż ośmiu uczestników szkolenia egzaminy zakończyło z wynikiem 4,5.

Świadectwa ukończenia szkolenia oraz akty mianowania na wyższy stopień służbowy wręczył st. bryg. Sławomir Wojta – Z-ca Komendanta Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie.

 

01

 

03

 

04

 

02

Opracowanie i foto: bryg. J. Ambrożkiewicz – rzecznik Szkoły aspirantów PSP w Krakowie