W dniach od 4 do 6 listopada 2015r. w Krakowie, Niepołomicach oraz w Mysłowicach odbywa się kolejna edycja Międzynarodowej Konferencji „Ochrona dóbr kultury na wypadek szczególnych zagrożeń”.

Szkoła Aspirantów PSP w Krakowie wspólnie z Komendą Główną PSP przy współpracy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego  w dniach od 4 do 6 listopada 2015r. w Krakowie, Niepołomicach oraz w Mysłowicach zorganizowała kolejną edycję Międzynarodowej Konferencji „Ochrona dóbr kultury na wypadek szczególnych zagrożeń”.

W konferencji biorą udział przedstawiciele Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Komendy Głównej PSP, strażacy z komend wojewódzkich i powiatowych/miejskich gdzie występują zabytki oraz osoby ze środowisk i instytucji zajmujących się ochrona zabytków.

W pierwszym dniu Konferencję otworzył st. bryg. dr Bogusław Kogut - Komendant Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie a następnie głos zabrał nadbryg. Piotr Kwiatkowski – Z-ca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.  

 W trakcie trzech dni uczestnicy konferencji mogą się zapoznać z najnowszymi  informacjami dot. m.in. obowiązującego prawa w zakresie ochrony zabytków na wypadek szczególnych zagrożeń, nowych systemów i środków gaśniczych, które mogą zostać wykorzystane do gaszenia pożarów powstałych w obiektach zabytkowych, przyjrzeć się pozorowanej akcji ratowniczo-gaśniczej powstałej związanej z usuwaniem skutków pożaru na Zamku w Niepołomicach połączonej z częściową ewakuacją zbiorów, czy też zapoznać się z analizami zdarzeń powstałych w obiektach zabytkowych. W trzecim dniu konferencji uczestnicy będa mogli zapoznac się ze sposobami zabezpieczenia zbiorów oraz przygotowanie do ich ewakuacji na wypadek szczególnych zagrożen w Centralnym Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach.

 

016

 

015

 

001

 

002

 

003

 

004

 

005

 

006

 

007

 

009

 

DSCN4711

 

014

 

Opracowanie: bryg. J. Ambrożkiewicz – rzecznik Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie,

Foto: bryg. P. Pruś i bryg. J. Ambrożkiewicz