W dniach 16 - 20.11.2015 roku w Wydziale Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych SA PSP w Krakowie z siedzibą w Nowym Sączu odbyło się ostatnie w tym roku szkolenie z zakresu stabilizacji naruszonych konstrukcji.

Kolejna seria szkoleń z tego zakresu planowana jest w przyszłym roku, a więcej informacji na temat terminów organizacji  można znaleźć na stronie internetowej: http://szkolenia.sapsp.pl/.

Podczas szkolenia uczestnicy zostali zapoznani ze sposobami stabilizacji konstrukcji budowlanych przy wykorzystaniu systemu podpór aktywnych, systemu stempli budowlanych oraz systemu podpór drewnianych.

W szkoleniu wzięło udział 25 ratowników z województw: dolnośląskiego, małopolskiego,  opolskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego i zachodniopomorskiego.


Opracowanie i zdjęcia: kpt. Dariusz Ruchała