28 listopada 2015 r. na zaproszenie Komisji Szkolenia Grupy Krynickiej GOPR, funkcjonariusze WSSGR w Nowym Sączu wzięli udział we wspólnym szkoleniu z zakresu ratownictwa jaskiniowego.

Wiodącym tematem szkolenia było doskonalenie technik ratowniczych w jaskiniach typu zawaliskowego, występujących na obszarze działania Grupy Krynickiej GOPR. Szkolenie przeprowadzono w Jaskini Złotniańskiej, położonej w paśmie Jaworzyny Krynickiej Beskidu Sądeckiego. Podczas szkolenia wykorzystano m. in. sprzęt i techniki stosowane przez SGPR "Nowy Sącz" podczas katastrof budowlanych, adaptując je na potrzeby działań w obiektach jaskiniowych. W szkoleniu wzięli udział ponadto strażacy KM PSP Nowy Sącz oraz OSP Łabowa, na których rejonie chronionym znajduje się obiekt. Zajęciom towarzyszyła piękna zimowa aura.

Tekst: bryg. T. Traciłowski,

Zdjęcia: GOPR Krynica