}W dniu 2 grudnia 2015 r. na terenie stawów w Starym Sączu przeprowadzone zostało szkolenie z zakresu obsługi oraz jazdy Amfibijnym Pojazdem Gąsienicowym Gamma 1000, stanowiącym od niedawna wyposażenie SA PSP w Krakowie.


W szkoleniu uczestniczyło 15 pracowników Szkoły, którzy w czasie jego trwania mieli możliwość poznać możliwości techniczno-użytkowe pojazdu oraz specyfikę pracy w trudnym terenie. Strażacy ci są jednocześnie wyznaczeni do obsługi ww. pojazdu podczas działań ratowniczych w ramach Centralnego Odwodu Operacyjnego Komendanta Głównego PSP.

Szkolenie przeprowadzili przedstawiciele dystrybutora pojazdu.

Tekst i zdjęcia: bryg. T. Traciłowski