Podczas imprezy na stadionie  doszło do ataku terrorystycznego i rozpylenia nieznanej substancji chemicznej…

 

To tylko scenariusz ćwiczeń pk. „Błonia 2016” w których między innymi wzięli udział kadeci SA PSP w Krakowie. Scenariusz ćwiczeń obejmował sprawdzenie możliwości podjęcia interwencji w trakcie podoperacji zabezpieczenia uroczystości na krakowskich błoniach otrzymują zgłoszenie o rozpyleniu

nieznanej substancji w jednym z sektorów stadionu.

W ćwiczeniach wzięły udział dwie Specjalistyczne Grupy Ratownicze, działające w strukturze KM PSP w Krakowie, tj. Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno - Ekologicznego „Kraków 6" oraz Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wysokościowego „Kraków - 3" oraz zastępy z JRG 1, JRG 4, JRG 5, JRG 7, JRG SA;W trakcie ćwiczeń sprawiono mobilny ciąg dekontaminacyjny z JRG nr 1 w Krakowie , przez który w trakcie ćwiczeń przeprowadzono wszystkich pozorantów (22 osoby), które przebywały w sektorze, gdzie rozpylono nieznaną substancję.

Udział kadetów w ćwiczeniach był kolejnym etapem w nauce młodych adeptów pożarnictwa, podczas którego mogli się zapoznać ze specyfiką działania m.in. grupy ratownictwa chemicznego wspartej ciągiem dekontaminacyjnym podczas działań związanych z zabezpieczeniem imprez masowych z udziałem dużej liczby osób.

Opracowanie: bryg. J. Ambrożkiewicz – rzecznik Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie,

Foto: mł. bryg. W. Dela.