W dniach 4 – 8 kwietnia 2016r. w Wydziale Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie przeprowadzone zostało pierwsze w tym roku Szkolenie specjalistyczne z zakresu obsługi elektronicznych urządzeń do lokalizacji osób zasypanych.

 

W szkoleniu prowadzonym przez instruktorów z Wydziału wzięło udział 25 strażaków z woj. kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, mazowieckiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego oraz zachodniopomorskiego.

Zajęcia prowadzone na poligonie w Nowym Sączu obejmowały taktykę pracy na gruzowisku, budynkach o różnych konstrukcjach oraz techniki i zasady posługiwania się geofonami i kamerami wziernikowymi różnych typów.

Kurs zakończył egzamin teoretyczny, który pozytywnie zdali wszyscy uczestnicy.

Opracowanie i zdjęcia: bryg. T. Traciłowski