W dniu 11 kwietnia 2016r. w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie podobnie jak we wszystkich szkołach pożarniczych kształcących w zawodzie technik pożarnictwa został przeprowadzony egzamin zawodowy z kwalifikacji Z.22 – wykonywanie działań ratowniczych – cześć pisemna.

W Szkole Aspirantów PSP w Krakowie do egzaminu przystąpiło 216 uczestników kwalifikacyjnych kursów zawodowych i dziennego studium oraz 8 uczestników kształcących się w systemie eksternistycznym.

Od dnia 18 kwietnia 2016r. rozpoczyna się część praktyczna egzaminu. Kwalifikacja Z.22 – wykonywanie działań ratowniczych jest pierwszym krokiem do zdobycia tytułu technika pożarnictwa.

Wszystkim przystępującym do egzaminu życzymy powodzenia.

Opracowanie i foto: bryg. J. Ambrożkiewicz – rzecznik Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie.