W dniach 12-15 kwietnia 2016 r. w Wydziale Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie zs. w Nowym Sączu przeprowadzone zostało trzecie w tym roku Szkolenie z zakresu topografii oraz systemu globalnej lokalizacji satelitarnej (GPS).

W szkoleniu uczestniczyło 22 strażaków PSP ora 3 OSP z woj. małopolskiego, kujawsko-pomorskiego, podkarpackiego, mazowieckiego, śląskiego i lubuskiego. Celem szkolenia było przy- gotowanie strażaków do wykorzystania sprzętu i urządzeń służących do nawigacji podczas prowadzonych działań ratowniczych, ze szczególnym uwzględnieniem poszukiwań w terenie, a także zarządzania poszukiwaniami z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania. Zajęcia realizowane były w formie wykładów, ćwiczeń studyjnych oraz zajęć praktycznych na obszarach otwartych i leśnych.

Szkolenie zakończył egzamin, który pozytywnie zaliczyli wszyscy uczestnicy.

Opracowanie i foto: kpt. Dariusz Ruchała