W dniach 18-22 kwietnia 2016 r. w Wydziale Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie z siedzibą w Nowym Sączu została przeprowadzona praktyka zawodowa studentów III roku studiów stacjonarnych Państwowej Wyższej Szkoły Zawadowej w Nowym Sączu, kierunek Ratownictwo Medyczne, połączona z ćwiczeniami kadetów II roku SA PSP w Krakowie.

Podczas realizowanych ćwiczeń sprawdzono możliwości współdziałania służb ratowniczych w zakresie działań poszukiwawczo-ratowniczych, wysokościowych oraz technicznych. Kulminacyjnym punktem praktyk było wspólne ćwiczenie, którego scenariusz zakładał ewakuację szpitala zagrożonego wybuchem bombowym wraz z przeprowadzeniem segregacji oraz zapewnieniem opieki medycznej osobom poszkodowanym.

Opracowanie i zdjęcia: kpt. Dariusz Ruchała