W dniu 29 kwietnia 2016 r. w godz. 9:30 – 14:30
Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie
organizuje „Dzień otwarty”

 

dla kandydatów na kształcenie dzienne w zawodzie TECHNIK POŻARNICTWA
na rok szkolny 2016/2017.

W tym dniu będzie można zapoznać się z bazą dydaktyczną naszej szkoły (hala sportowa, sale wykładowe i pracownie) oraz zwiedzić Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą, w której przyszli kadeci będą odbywać praktyki.

Będzie można również otrzymać odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące rekrutacji
oraz złożyć podanie wraz z wymaganymi dokumentami.

Dodatkowo, w trakcie dnia otwartego, kandydaci zainteresowani sprawdzeniem swojego wskaźnika wydolności fizycznej (FI), będą mogli przystąpić do próby wydolnościowej zmodyfikowaną metodą harwardzką (Harvard step-up test). Bezwzględnym warunkiem przystąpienia do powyższej próby będzie posiadanie stroju sportowego (spodenki, koszulka lub dres) oraz obuwia sportowego.

 

ZAPRASZAMY!