W dniach 20-24 czerwca br. w Wydziale Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych w Nowym Sączu Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie, po raz pierwszy w Polsce, zostało przeprowadzone  „Szkolenia przewodników psów ratowniczych”.

 Szkolenie było realizowane zgodnie z programem zatwierdzonym przez Komendanta Głównego PSP z dnia 21 kwietnia 2015 r.

Celem szkolenia było przygotowanie kandydatów oraz nowych ratowników do pełnienia roli przewodnika psa ratowniczego w jednostkach, w których działają Specjalistyczne Grupy Poszukiwawczo-Ratownicze. W szkoleniu uczestniczyło 14 przewodników z Gdańska, Poznania, Łodzi, Goszczy i Nowego Sącza. Zajęcia prowadziło 6 instruktorów szkolenia psów ratowniczych PSP.

Opracowanie i foto: asp. szt. K. Gruca