W dniach 27 czerwca – 1 lipca 2016 r. w Wydziale Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie przeprowadzony został Kurs specjalistyczny z zakresu obsługi elektronicznych urządzeń do lokalizacji osób zasypanych.

Celem kursku było przygotowanie uczestników do skutecznego  i bezpiecznego prowadzenia działań ratowniczych podczas awarii i katastrof z wykorzystaniem geofonów, kamer wziernikowych oraz termowizyjnych na skutek zawałów, zasypów i osuwisk.

W szkoleniu wzięło udział 14 strażaków z woj. świętokrzyskiego, śląskiego i dolnośląskiego.

Opracowanie i zdjęcia: kpt Dariusz Ruchała