W dniu 12 lipca 2016r. w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie odbyła się odprawa zorganizowana przez Komendę Wojewódzka PSP w Krakowie wspólnie ze Szkołą w ramach przygotowań do Światowych Dni Młodzieży.

Odprawę  otworzył nadbryg. Gustaw Mikołajczyk – Z-ca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w uczestniczyli w niej m.in. bryg. Stanisław Nowak – Małopolski Komendant Wojewódzki PSP w Krakowie wraz z zastępcami, st. bryg. Bogusław Kogut Komendant Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie wraz z zastępcą, st. bryg. Ryszard Gaczoł  - Komendant Miejski PSP w Krakowie wraz z zastępcami

Odprawa była przeznaczona dla osób funkcyjnych z Komendy Głównej PSP oraz województw i szkól pożarniczych, które mają zadysponować swoje siły i środki w ramach Centralnego Odwodu Operacyjnego Komendanta Głównego PSP. Strażacy z innych województw mają wesprzeć w działaniach małopolskich strażaków podczas zabezpieczania uroczystości i imprez związanych ze Światowymi  Dniami Młodzieży, które pod koniec czerwca mają się odbyć w Krakowie i Brzegach pod Wieliczką. W odprawie wzięli również udział dowódcy podoperacji, które składają się na całą  operacje zabezpieczenia.

W trakcie odprawy osoby funkcyjne zostały zapoznane m.in. z:

- zadaniami jakie na nich czekają,

- zasadami zabezpieczenia operacyjnego ŚDM oraz dysponowania sił i środków COO KG PSP,

- zasadami zabezpieczenia logistycznego ŚDM,

- zasadami łączności radiowej i telefonicznej obowiązującej podczas ŚDM,

- zasadami dekontaminacji masowej i indywidualnej oraz zabezpieczeniem ratowników,

- zasadami przekazywania danych w programie SWD-ST.

Na zakończenie JRG Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie przedstawiła rozwinięcie dekontaminacji masowej zgodnie z nowymi zasadami.

Opracowanie i foto: bryg. Jacek Ambrożkiewicz – rzecznik Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie.