Podziękowanie ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Błaszczaka kierowane do funkcjonariuszek i funkcjonariuszy:

http://www.straz.gov.pl/aktualnosci/lista_aktualnosci/Podziekowania-ministra-spraw-wewnetrznych-i-administracji-Mariusza-Blaszczaka-kierowane-do-funkcjonariuszek-i-funkcjonariuszy/idn:36010