W sobotę 06 sierpnia 2016r. tradycyjnie, jak co roku, o godz. 12.00 na placu zewnętrznym Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie odbyła się uroczysta promocja absolwentów.

Naukę w Krakowskiej Szkole Pożarniczej zakończyło 87 absolwentów XXIII Turnusu Dziennego Studium Aspirantów oraz 131 absolwentów XXXII Turnusu Zaocznego Studium Aspirantów.

Prymusami zostali:

- w przypadku Dziennego  Studium Aspiranckiego:

- mł. asp. Mateusz Opiłka

- mł. asp. Urbańczyk Wojciech

- mł. asp. Kudełko Apoloniusz

Łącznie na pierwszy stopień w korpusie aspiranckim – młodszego aspiranta zostało mianowanych 216 absolwentów.
Promocję poprzedziła o godz. 10.00 Msza św. w Kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa.
Dowódcą uroczystości był mł. bryg. Tomasz Kmak.
W dniach poprzedzających promocję odbyło się wręczenie świadectw oraz zaświadczeń o ukończeniu nauki. Świadectwa i zaświadczenia otrzymało 216 absolwentów wśród których znalazło się również oprócz strażaków Państwowej Straży Pożarnej 3 strażaków z pozostałych jednostek ochrony przeciwpożarowej.

Awanse na pierwszy stopień w korpusie aspiranckim absolwentom Studium Dziennego i Zaocznego wręczył w imieniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Zastępca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Marek Jasiński.

Promocję w dniu 06 sierpnia 2016r. oprócz rodzin absolwentów swoją obecnością zaszczyciło wielu znamienitych gości, wśród których wymienić można: Dyrektor Krakowskiego Pogotowia dr n med. Małgorzatę Popławską, Dyrektora OKE Lecha Gawryłowa, st. bryg. Jarosława Kurka,  oraz Komendanci Szkół, Miejscy i Powiatowi PSP.

Błogosławieństwa wszystkim uczestnikom uroczystości udzielił kapelan krajowy strażaków - bryg. Jan Krynicki.

Na zakończenie uroczystej promocji odbyła się defilada pododdziałów oraz defilada samochodów.

Oprawę muzyczną uroczystości zapewniła Orkiestra Dęta z Sobolowa

 

 

Opracowanie: mł. bryg. W. Dela
Foto:  kpt M. Mzyk, st. str.kdt D. Ryba