Strażacy ze Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie będą przewodnikami osób niewidomych podczas rajdu rowerowego po Irlandii.
W czerwcu przyszłego roku  Strażacy ze Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie będą przewodnikami osób niewidomych podczas rajdu rowerowego po Irlandii. Rajd jest organizowany przez Fundację Niewidomi Na Tandemach z Bolesławca wraz z Fundacją Auxilium z Bochni przy współpracy Szkoły Aspirantów Państwową Straży Pożarnej w Krakowie.


Pierwszym etapem planowanej wyprawy jest przejazd autokarem z Bochni do miejscowości Roscof we Francji, skąd uczestnicy przepłyną promem do Cork w Irlandii.
Następnie podzielą się na dwuosobowe zespoły, składające się z osoby niewidomej i przewodnika, aby dalej kontynuować podróż na tandemach.
Trzeci etap – powrót z Dublina do Krakowa – wieść będzie przez wody Morza Irlandzkiego, po dotarciu promem do Wielkiej Brytanii i przejechaniu autokarem jej terytorium – przez Kanał La Manche do Francji, a następnie przez Niemcy do Polski.


Strażacy ze Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie oprócz czysto turystycznego wątku rajdu jadą, by pomóc podopiecznym Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym oraz Dzieciom i Młodzieży „Auxilium” z Bochni. Tak szczególny cel połączył strażaków ze Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej oraz Fundację NNT. Na trasę wyruszy 10 tandemów, każdym z nich kierować będzie strażak – oficer Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie, tym razem występujący w roli pilota tandemu i osoba niewidoma wskazana przez Fundację Niewidomi Na Tandemach. Pilotami będą oficerowie pożarnictwa, którzy kiedyś czynnie brali udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych, a teraz uczą młodych adeptów pożarnictwa i działania na rzecz osób niewidomych wpisują się w sentencję „ Tyle jesteś wart, ile dajesz z siebie innym”
Należy tu zaznaczyć, że nie jest to pierwszy rajd rowerowy  w którym biorą udział kadeci i kadra Krakowskiej Szkoły Pożarniczej. W latach wcześniejszych praktycznie co roku był organizowany wspólny rajd rowerowy i czas wrócić do tych form integracji.


Rajd został objęty Honorowym patronatem przez Czesława Langa, Lecha Piaseckiego i Ryszarda Szurkowskiego a działania kadry Krakowskiej Szkoły Pożarniczej, która poświęca swój prywatny czas wspiera  st. bryg. Bogusław Kogut - Komendant Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie .


Link do wywiadu jakiego udzieli st. kpt. Rafał Czaja, który koordynuje działania ze strony Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie dla Radia Plus


Opracował: bryg. Jacek Ambrożkiewicz – rzecznik prasowy Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie  na podstawie http://sport-raporty.bikeboard.pl/artykuly,pokaz,cjf99p4aym.
Foto: archiwum SA PSP w Krakowie oraz http://sport-raporty.bikeboard.pl/artykuly,pokaz,cjf99p4aym.