Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie LIDEREM EDUKACJI ZAWODOWEJ wśród szkół kształcących w obszarze zawodów medyczno-społecznych oraz ochrony bezpieczeństwa osób i mienia

W zorganizowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej prestiżowym , ogólnopolskim konkursie „Lider edukacji zawodowej" zorganizowanym dla szkół realizujących kształcenie zawodowe Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie zajęła I miejsce, a Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu uzyskała wyróżnienie. Konkurs zorganizowano w ramach projektu  „Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru”. Na konkurs wpłynęło 212 wniosków w 15 obszarach zawodowych. Konkurs zwrócił uwagę na szkolnictwo zawodowe, efektywność i wysokie wyniki osiągane przez szkoły. Szkoły pożarnicze od lat stanowią czołówkę krajową w efektywności kształcenia zawodowego potwierdzoną wynikami egzaminów zawodowych.

Nagrodą za zajęcie pierwszego miejsca w konkursie są nowoczesne pracownie: komputerowa i językowa. W skład pracowni Komputerowej wchodzi siedemnaście stanowisk komputerowych, w tym: 
- 16 komputerów z oprogramowaniem dla uczniów
- 1 komputer dla nauczyciela z oprogramowaniem
- 1 urządzenie wielofunkcyjne
- oprogramowanie do zarządzania komputerami pracowni
- zestaw mebli dla 17 stanowisk komputerowych
- wykonanie i zaprojektowanie sieci logicznej oraz sieci elektrycznej zasilającej
W skład pracowni językowej wchodzi 17 stanowisk komputerowych, tj:
- system sterowania (pulpit nauczyciela) zawierający niezbędne oprogramowanie
- słuchawki z mikrofonami dynamicznymi
- urządzenie rejestrujące i odtwarzające dźwięk
- oprogramowanie użytkowe do nauki jednego języka obcego
- okablowanie systemowe
- zestaw mebli dla 17 stanowisk komputerowych.
14 września br. W Ministerstwie Edukacji Narodowej odbyła się uroczystość wręczenia nagród. W uroczystości uczestniczył Komendant Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie st. bryg. mgr inż. Bogusław Kogut, nagrodę wraz z Panem Komendantem odebrali kadeci naszej Szkoły, kdt Paweł Giba oraz kdt Adrian Węgrzyniak.