„SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO REALIA I POSTULATY ZMIAN” to tematyka wykładu otwartego, który 23 kwietnia br. odbył się w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie.

 

 

Wykład poprowadził b. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji dr Krzysztof Janik. Wykłady otwarte to kontynuacja nowego cyklu zapoczątkowanego w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie w ramach tzw. Akademii Bezpieczeństwa Ratownictwa i Ochrony Ludności.

Dr Krzysztof Janik w swoim wystąpieniu mówił m.in. o nieuchronnych zmianach, jakie nastąpiły w związku z postępem technologicznym (w tym technologie medyczne i militarne), a mających wpływ na nasze codzienne życie. Ciekawym punktem przemówienia było także zagadnienie, w jakim stopniu czynniki zewnętrzne mają wpływ na bezpieczeństwo wewnętrzne kraju i ludzi, z konkluzją, jak ważny jest właśnie sprawny i dobrze działający system bezpieczeństwa wewnętrznego. W dalszej części wykładu prelegent omówił główne elementy, na których opiera się system bezpieczeństwa kraju, a także wskazał obszary do poprawy przez decydentów w ramach jego wzmacnia. Zdaniem wykładowcy, Państwowa Straż Pożarna, jako instytucja w pełni do tego przygotowana, powinna być osią podsystemu zarządzania kryzysowego. Z kolei dla poprawy bezpieczeństwa, decydenci powinni wziąć pod uwagę m.in. konieczność stworzenia programu wspierania organizacji pożytku publicznego działających na rzecz bezpieczeństwa, udział społeczeństwa i szukanie porozumienia publiczno-prywatnego, a także szeroko pojętą edukację dla bezpieczeństwa.   

DSC 6757

 

DSC 6758

 

DSC 6759

 

DSC 6767

Opracowanie: Wydział Organizacyjny

Foto: kdt M. Karcz