W dniu 23 czerwca 2016 r. odbyły się pierwsze wyjazdowe warsztaty kadetów I kompanii wchodzących w skład „Koła nowych technologii”, mające na celu zweryfikowanie dotychczasowych rozważań teoretycznych związanych z możliwościami taktycznymi samochodu SDŁ.

Akcja "Młody Bohater" to nowa inicjatywa Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, która służy nagradzaniu i promowaniu godnych naśladowania postaw wśród dzieci i młodzieży.

Nic  nie zapowiadało, że służba w dniu 17 czerwca 2016r. będzie taka trudna i nużąca a jednocześnie urozmaicona. Strażacy z naszej jednostki interweniowali łącznie podczas tej zmiany 27 razy.

W dniach od 13-17 czerwca 2016 r. w Wydziale Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie z siedzibą w Nowym Sączu zostało przeprowadzone kolejne w tym roku szkolenie z zakresu stabilizacji naruszonych konstrukcji.

Strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie zostali zadysponowani do szpitala im Żeromskiego w Krakowie, w którym trafiają ranni z wypadku autobusowego.

Zadysponowanie na miejsce strażaków z JRG SA ma na celu pomoc w budowie miejsca segregacji rannych poprzez sprawienie namiotów pneumatycznych oraz  wsparcie szpitalnego oddziału ratunkowego podczas triagu.

W trakcie akcji dochodzi do niespodziewanego ataku z użyciem broni automatycznej.

Kierujący Działaniami Ratowniczymi podczas bohaterskiej próby obezwładnienia napastnika, ginie od ran postrzałowych.

Szpital na dłuższy czas staje się polem walki, gdzie przetrzymywani zakładnicy, zarówno pacjenci, personel szpitala, a także strażacy biorący udział w akcji, walczą o przetrwanie.

Po niecałej godzinie grupa krakowskich antyterrorystów obezwładnia terrorystę i wyprowadza zakładników.

Tak wyglądały ćwiczenia, które odbyły się w piątek 10 czerwca 2016 r. przed Światowymi Dniami Młodzieży przeprowadzone w Szpitalu im. Żeromskiego, w których wzięli udział policjanci, strażacy z Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych działajacych w strukturach Komendy Miejskiej PSP w Krakowie, Krakowskie Pogotowie Ratunkowe oraz krakowscy antyterroryści.

Opracowanie i foto: mł. bryg. W. Dela

W dniu 09 czerwca 2016r. w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie odbyło się zakończenie szkolenia uzupełniającego strażaka jednostki ochrony przeciwpożarowej.

W szkoleniu organizowanym przez SA PSP w Krakowie na bazie Wojewódzkiego Ośrodka Szkolenia w Nisku brało udział 15 strażaków z woj. podkarpackiego. Wszyscy uczestnicy szkolenia zdali pozytywnie egzaminy organizowane na poligonie  Szkoły w Kościelcu. Prymusami szkolenia zostali elew. Piotr Konefał i Grzegorz Łojek.

Wręczenia aktów mianowania na stopień sekcyjnego dokonał st. bryg. Jan Ziobro – Z-ca Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, natomiast wręczenia świadectw ukończenia szkolenia dokonał st. bryg. Sławomir Wojta – Z-ca Komendanta Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie.

Foto: st. kpt. R. Czaja

Opracowanie: bryg. J. Ambrożkiewicz – rzecznik Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie.           

W dniach od 30 maja do 03 czerwca 2016r. w Wydziale Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie z siedzibą w Nowym Sączu zostało przeprowadzone szkolenie z zakresu stabilizacji naruszonych konstrukcji.

Podczas szkolenia uczestnicy zostali zapoznani ze sposobami stabilizacji naruszonych konstrukcji budowlanych przy wykorzystaniu systemu podpór aktywnych, systemu stempli budowlanych oraz systemu podpór drewnianych.

W szkoleniu wzięło udział 20 strażaków z województw: małopolskiego, wielkopolskiego, świętokrzyskiego i kujawsko-pomorskiego.

Opracowanie i zdjęcia: kpt. Dariusz Ruchała

W dniu 04 czerwca 2016r. na terenie obiektów Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie zorganizowano Dzień Dziecka dla dzieci strażaków i pracowników pełniących na co dzień służbę w Krakowskiej Szkole Pożarniczej.

 W dniu 25 maja 2016r. w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Strażaka.

Przybyłych gości oraz kadrę Szkoły oraz słuchaczy i elewów przywitał  st. bryg. dr inż. Bogusław Kogut – Komendant Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie. 

Uroczystość tą, ważną dla każdego strażaka uświetnili swoją obecnością, m.in.

- dh Edward Siarka - Poseł na Sejm RP, Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego  ZOSP RP ,

- st. bryg. Zbigniew Góral – Dyrektor Biura Informatyki i Łączności KG PSP,

- st. bryg. Paweł Janik – Dyrektor Biura Rozpoznawania Zagrożeń KG PSP,

- st. bryg. Tomasz Naczas – Z-ca Dyrektora Biura Szkolenia KG PSP,

- Pan Józef Pilch – Wojewoda Małopolski,   

- bryg. Stanisław Nowak – Małopolski Komendant Wojewódzki PSP, 

- bryg. Andrzej Nowak – Z-ca Komendanta Miejskiego PSP w Krakowie,

- ks. Artur Szela – Dyrektor Administracyjny Metropolitarnego Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu,

- prof. dr  hab. inż. Bernard Wiśniewski ze Szkoły Głównej Służby Pożarniczej   

oraz wielu znamienitych gości, przedstawicieli zaprzyjaźnionych służb i instytucji oraz przyjaciół Krakowskiej Szkoły Pożarniczej.

Tradycyjnie obchody strażackiego święta były okazją do podsumowań dorobku, a przede wszystkim oceny pracy i służby na rzecz umocnienia bezpieczeństwa. Jak podkreślił Komendant Szkoły kadra i słuchacze Krakowskiej Szkoły Pożarniczej mają powody do satysfakcji. Sukcesywnie jest wzmacniany potencjał ratowniczy, a zaangażowanie ratowników i ich profesjonalizm, powodują, że strażacy niezmiennie cieszą się bardzo wysokim społecznym poparciem i uznaniem.

Pan Józef Pilch - Wojewoda Małopolski oprócz życzeń i gratulacji w swoim przemówieniu podkreślił rolę straży pożarnej w czekających nas na przełomie czerwca i lipca br. Światowych Dniach Młodzieży, które odbędą się w Małopolsce.

Jak co roku przy okazji świątecznych obchodów, wręczono odznaczenia państwowe, medale i odznaczenia, a także akty nominacyjne na kolejne stopnie służbowe.

Przed wręczeniem awansów i odznaczeń do gron strażaków Państwowej Straży Pożarnej dołączyła str. Katarzyna Mędrzycka, która w obecności wszystkich zgromadzonych, na ręce st. bryg. Bogusława Koguta złożyła ślubowanie wypowiadając słowa roty ślubowania strażaka PSP.

Poniżej przedstawiamy listę osób wyróżnionych i awansowanych.

Odznaczeni zostali:

- Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę

Mł. bryg. Smyczyński Jacek

St. kpt. Krakowski Robert,

- Medalem Brązowym Długoletnią Służbę

Mł. bryg. Gancarczyk Piotr

Mł. bryg. Kmak Tomasz

Mł. bryg. Słodowski  Maciej

St. kpt. Grzesik Mariusz

St. kpt. Kłuś Krzysztof

St. kpt. Serwatka Piotr

St. kpt. Sowizdraniuk Piotr

St. kpt. Szewczyk Artur

Kpt. Wolak Łukasz

Mł. kpt. Kurek Piotr

Mł. kpt. Pietka Adam

- Srebrną Odznaką Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej

Mł. bryg. Grzyb Wojciech

Mł. bryg. Raudnitz Adam

St. kpt. Grzesik Mariusz

St. kpt. Krakowski Robert

- Brązową Odznaką Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej

St. kpt. Włodarczyk Janusz

St. kpt. Ubik Tadeusz

Mł. kpt. Kurek Piotr

Asp. Kurkowski Wojciech

- Srebrnym Medalem „ Za Zasługi dla Pożarnictwa”

Mł. bryg. Słodowski Maciej

Mł. bryg. Dela Wojciech

St. kpt. Atłas Jacek

St. kpt. Burda Michał

St. kpt. Czaja Rafał

St. asp. Kowal Wojciech

St. asp. Skowron Elżbieta

Mł. ogn. Dziewoński Tomasz

- Brązowym Medalem „ Za Zasługi dla Pożarnictwa”

Mł. bryg. Szwej Tomasz

Mł. kpt. Bartocha Artur

St. sekc. Płatek Piotr

Pani Rozwadowska Sylwia

Pani Bochenek Anna

Pani Bieszczad Barbara

- Dyplomem Komendanta Głównego PSP – 2 strażaków

St. kpt. Szewczyk Artur

Kpt. Koniuch Tyberiusz

- Nagrodą finansową Komendanta Głównego PSP

Mł. bryg. Szymański Adam

St. kpt. Radoń Dariusz

Awansami na wyższe stopnie służbowe wyróżnieni zostali:

Młodszego brygadiera

St. kpt. Niemiec Rafał

St. kpt. Szwej Tomasz

St. kpt. Szymański Adam

Kapitana

Mł. kpt. Kalandyk Łukasz

Mł. kpt. Wiktor Dawid

Aspiranta

Mł. asp. Góra Karol

Mł. asp. Jakubiak Sebastian

Mł. asp. Kowal Krzysztof

Mł. asp. Kurkowski Wojciech

Ponadto za wieloletnią współpracę z Krakowską Szkołą Pożarniczą oraz propagowanie pożarnictwa jak i szeroko rozumianego bezpieczeństwa Brązowym Medalem „ Za Zasługi dla Pożarnictwa” odznaczeni zostali:

- prof. prof. dr  hab. inż. Bernard Wiśniewski – wieloletni pracownik naukowy m.in. Szkoły Głównej Służby Pożarniczej oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie,

- ks. Artur Szela – Dyrektor Administracyjny Metropolitarnego Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu.

Wszystkim odznaczonym, awansowanym i wyróżnionym składamy gratulacje i życzenia sukcesów w dalszej służbie i życiu osobistym. 

Uroczystość uświetnił Chór Zespołu Szkół Ekonomicznych nr 2 w Krakowie.

Opracowanie: bryg. J. Ambrożkiewicz –rzecznik Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie    

Foto:  bryg. J. Ambrożkiewicz, kdt D. Ryba

W dniach 16-20.05.2016r. na terenie poligonu Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie odbyły się warsztaty metodyczno-tematyczne  „Szkolenie instruktorów zajęć z zakresu gaszenia pożarów wewnętrznych”. Były to trzecie tego typu warsztaty w Polsce. Dwa poprzednie cykle szkoleń odbyły się w Wojewódzkim Ośrodku Szkolenia w Olsztynie. W warsztatach w naszej Szkole udział wzięło łącznie  11 osób:

-         5 osób ze Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie,

-         1 osoba z Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie,

-         3 osoby z  Wojewódzkiego Ośrodka Szkolenia w Opolu,

-         2 osoby z KM PSP w Opolu.

 W ciągu pięciu dni warsztatów zrealizowane zostały zajęcia z rozwoju pożaru w małej skali przy użyciu tzw. „małego domku dla lalek”, „dużego domku dla lalek”, domku z otwartą ścianą, domku z daszkiem. Ponadto odbyły się pokazy dotyczące rozkładu termicznego drewna oraz  granic wybuchowości (akwarium Gisselsona).  Każdego dnia ćwiczone były techniki operowania prądami gaśniczymi, przemieszczanie się z linią oraz technikę wchodzenia do pomieszczenia, w którym jest pożar. Każdy dzień kończył się ćwiczeniami gorącymi w komorze rozgorzeniowej. W trakcie tych ćwiczeń obserwowano rozwój pożaru, czynniki które na to wpływają, ćwiczone były techniki operowania prądami gaśniczymi, przemieszczanie się oraz wchodzenie do pomieszczenia objętego pożarem.  

Tekst: st. kpt.  Łucja Rozwadowska,

Foto: kpt. Maciej Zych

W Wydziale Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie zs. w Nowym Sączu, zostało przeprowadzone ostatnie z serii planowych w tym roku szkoleń z zakresu ratownictwa na wodach szybkopłynących.

Uczestnicy szkolenia zostali zapoznani z podstawami hydrologii, zasadami bezpieczeństwa, sprzętem oraz technikami ratowniczymi wykorzystywanymi do działań na wodach szybkpołynących. Podczas zajęć praktycznych uczestnicy zostali zapoznani z organizacją działań ratowniczych na wodach szybkopłynących oraz ćwiczyli przeprawy wodne, ewakuację i udzielanie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym.

W trzech szkoleniach z zakresu ratownictwa na wodach szybkopłynących przeprowadzonych w 2016 roku udział wzięło 53 strażaków.

Opracowanie i foto: kpt. Dariusz Ruchała

W dniach 9 - 13 maja 2016 r. w Wydziale Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie zs. w Nowym Sączu, zostało przeprowadzone kolejne w tym roku Szkolenie z zakresu ratownictwa na wodach szybkopłynących.

W sobotę 7 maja 2016r. na poligonie wojskowym Pasternik w Krakowie odbyła się pierwsza edycja przeszkodowego biegu ,,Commando Race”.

W minionym tygodniu Kompania Honorowa Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie brała udział w 3 uroczystościach.

Życzenia z okazji Dnia Strażaka od Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej - Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Błaszczaka.