W Wydziale Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie zs. w Nowym Sączu, zostało przeprowadzone ostatnie z serii planowych w tym roku szkoleń z zakresu ratownictwa na wodach szybkopłynących.

Uczestnicy szkolenia zostali zapoznani z podstawami hydrologii, zasadami bezpieczeństwa, sprzętem oraz technikami ratowniczymi wykorzystywanymi do działań na wodach szybkpołynących. Podczas zajęć praktycznych uczestnicy zostali zapoznani z organizacją działań ratowniczych na wodach szybkopłynących oraz ćwiczyli przeprawy wodne, ewakuację i udzielanie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym.

W trzech szkoleniach z zakresu ratownictwa na wodach szybkopłynących przeprowadzonych w 2016 roku udział wzięło 53 strażaków.

Opracowanie i foto: kpt. Dariusz Ruchała

W dniach 9 - 13 maja 2016 r. w Wydziale Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie zs. w Nowym Sączu, zostało przeprowadzone kolejne w tym roku Szkolenie z zakresu ratownictwa na wodach szybkopłynących.

W sobotę 7 maja 2016r. na poligonie wojskowym Pasternik w Krakowie odbyła się pierwsza edycja przeszkodowego biegu ,,Commando Race”.

W minionym tygodniu Kompania Honorowa Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie brała udział w 3 uroczystościach.

Życzenia z okazji Dnia Strażaka od Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej - Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Błaszczaka.

 

W dniach 25 - 29 kwietnia 2016 r. w Wydziale Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie zs. Nowym Sączu, zostało przeprowadzone Szkolenie z zakresu ratownictwa na wodach szybkopłynących.

Tydzień, który upłynął od 25 do 29 kwietnia 2016r. obfitował w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie w różne przedsięwzięcia związane z upływającym rokiem szkolnym oraz zbliżającym się naborem.

W dniach 18 – 22 marca 2016 r. na poligonie OSPWL w Pstrążu odbyły się egzaminy gruzowiskowe oraz terenowe klasy 0 i I dla zespołów z psami ratowniczymi.

 

W dniu 29 kwietnia 2016 r. w godz. 9:30 – 14:30
Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie
organizuje „Dzień otwarty”

W dniu 14 kwietnia 2016 r. w Akademii Stuk Pięknych w Warszawie odbyło się kolejne posiedzenie Rady Programowej ds. ochrony dóbr kultury przed nadzwyczajnymi zagrożeniami.

 

W dniach 18-22 kwietnia 2016 r. w Wydziale Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie z siedzibą w Nowym Sączu została przeprowadzona praktyka zawodowa studentów III roku studiów stacjonarnych Państwowej Wyższej Szkoły Zawadowej w Nowym Sączu, kierunek Ratownictwo Medyczne, połączona z ćwiczeniami kadetów II roku SA PSP w Krakowie.

W dniach 14-15 kwietnia 2016 r. w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie przeprowadzone zostały wspólnie z Krajowym Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności KG PSP warsztaty z zakresu zabezpieczenia logistycznego działań polskiej ciężkiej grupy poszukiwawczo-ratowniczej HUSAR Poland.

 

W dniach 12-15 kwietnia 2016 r. w Wydziale Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie zs. w Nowym Sączu przeprowadzone zostało trzecie w tym roku Szkolenie z zakresu topografii oraz systemu globalnej lokalizacji satelitarnej (GPS).

W dniu 11 kwietnia 2016r. w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie podobnie jak we wszystkich szkołach pożarniczych kształcących w zawodzie technik pożarnictwa został przeprowadzony egzamin zawodowy z kwalifikacji Z.22 – wykonywanie działań ratowniczych – cześć pisemna.