15 listopada 2022 roku w murach Szkoły Głównej Służby Pożrniczej Rektor-Komendant nadbryg. dr inż. prof. SGSP Mariusz Feltynowski oraz Komendant Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie bryg. mgr inż. Marek Chwała otworzyli Seminarium Naukowe „Bezpieczeństwo strażaka w działaniach ratowniczych”. Współorganizatorami były również stowarzyszenia w SGSP : Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa, Stowarzyszenie Inżynierów Bezpieczeństwa Pożarowego oraz partnerzy przemysłowi: Andropol, PBI-Performaces Product Inc., Scantex, SAFETY SOLUTIONS, SCANTEX, DELTA, ARMATEC, KADIMEX, BALLYCLARE, ROSENBAUER.

Przedsięwzięcie o charakterze naukowym skupiło 23 prelegentów reprezentujących środowiska: naukowe, techniczne i przemysłowe. Syntetyczne referaty objęły szeroki zakres zagadnień zabezpieczenia ratowników podczas działań ratowniczych. W trakcie wystąpień przedstawiono specyfikę czynników zagrożeń występujących w mikroklimatach działań, zwrócono uwagę na koncentrację produktów spalania innych procesów środowiskowych w bezpośrednim kontakcie z organizmem strażaka. Uczestnicy konferencji zostali także zaznajomieni z najnowszymi rozwiązaniami technologicznymi oraz innowacjami w odniesieniu do środków ochrony indywidualnej, zagrożeń środowiska i infrastruktury krytycznej. Wymieniono poglądy i doświadczenia środowiska akademickiego, szkół pożarniczych i ekspertów w zakresie bezpieczeństwa strażaków w działaniach ratowniczych.

W podsumowaniu referenci udzielili dodatkowych informacji na napływające w trakcie pytania.

Szkołę Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie reprezentowali Komendant Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie bryg. mgr inż. Marek CHWAŁA oraz Robert M. Wolański z Wydziału Centrum Szkolenia Ochrony Ludności i Dóbr Kultury.

Seminarium transmitowane było za pośrednictwem Internetu i dostępne jest do odtworzenia w serwisie YouTube.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Mariusz Kamiński, Rozkazem personalnym z dnia 24 października 2022 r., nadał z dniem 11 listopada 2022 r. stopień młodszego kapitana, 124 funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej w tym 3 strażakom ze Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Z rąk generała brygadiera Andrzeja Bartkowaiaka, promocję na pierwszy stopień oficerski otrzymali:

mł. kpt. Magdalena Marchewka,
mł. kpt. Grzegorz Mazur,
mł. kpt. Zbigniew Serwatka.

Uroczystość odbyła się w poniedziałek 14 listopada 2022 r. w Szkole Głównej Służby Pożarniczej.

Gen. brygadier Andrzej Bartkowiak w przemówieniu okolicznościowym skierował do awansowanych słowa:
„Jestem pod ogromnym wrażeniem. Gratuluję wszystkim promowanym… Determinacja oraz chęć kształcenia i podnoszenia kwalifikacji, doprowadziła Was tutaj. A to dopiero początek Waszej nowej ścieżki w Państwowej Straży Pożarnej”.

Serdecznie gratulujemy i życzymy satysfakcji oraz poczucia dumy z pełnionej służby oraz dalszych sukcesów osobistych i zawodowych!

Opracowanie (na podstawie www.straz.gov.pl): st. kpt. Artur Luzar

Zdjęcie: mł. kpt. Grzegorz Mazur

 

Nauka w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie to nie tylko zdobywanie teoretycznych wiadomości i wykorzystywanie ich potem w praktyce. To także przekazywanie najcenniejszych wartości i kształtowanie postaw patriotycznych. Dlatego też Komendant Szkoły bryg. Marek Chwała z radością przyjął zaproszenie do udziału w akcji „Szkoła pamięta 2022”.

„Szkoła pamięta” to akcja Ministerstwa Edukacji i Nauki. Odbywa się w okresie, w którym wspominamy zarówno naszych bliskich, jak i tych, którzy zapisali się w historii – tej ogólnonarodowej i lokalnej. W ten sposób inicjatywa nawiązuje do polskiej tradycji świąt zadusznych.

W ramach akcji, 28 października o godz. 19.00 został zorganizowany seans filmowy na którym Kadeci II Kompanii mogli obejrzeć film „Zapora - Hieronim Dekutowski”. Materiał w reżyserii Konrada Starczewskiego jest zapisem wspomnień podkomendnych mjr. „Zapory”, jego kolegów oraz przyjaciół i członków rodziny. Poza wypowiedziami ukazane są fotografie, dokumenty i animacje przedstawiające najważniejsze akcje „Zaporczyków”.

 

dekutowski jpg

 

Opracował: st. kpt. Artur Luzar

Zdjęcia: bryg. Wojciech Dela

Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie dołącza się do Akcji OSP Balice "Przesyłka priorytetowa". 
Zachęcamy wszystkich do wsparcia naszej koleżanki z OSP Balice, która podczas akcji ratowniczej straciła męża, a sama walczy obecnie o zdrowie.
Link do strony, dzięki której możemy udzielić jej niezbędnej pomocy zamieszczamy poniżej:
 
 
 
 

30 września 2022 roku w hali sportowej naszej Szkoły przeprowadzony został egzamin końcowy dla słuchaczy XL turnusu kwalifikacyjnego kursu zawodowego. Stanowiące zbiór zadań testowych zadania odnosiły się do treści programowych i efektów kształcenia składających się na program kwalifikacji BPO.03 - wykonywanie działań ratowniczych. Nad prawidłowym przebiegiem całości czuwała komisja pod przewodnictwem mł.bryg. Łukasza Wolaka - Naczelnika Wydziału Kształcenia Zawodowego.

Wszystkim 120 uczestnikom życzymy osiągnięcia pozytywnego wyniku i zapraszamy do udziału w kolejnym etapie drogi do zdobycia tytułu technik pożarnictwa. Zajęcia z kolejnej kwalifikacji (BPO.04) rozpoczną się już 10 października br.

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

30 września 2022 roku grono funkcjonariuszy pełniących służbę w naszej Szkole poszerzyło się o dwie osoby. W obecności sztandaru słowa roty ślubowania wypowiedzieli: str. Maciej Doniec oraz str. Marcin Ruszaj. Pierwszy z nich wzmocni potencjał kadrowy Wydziału Techniczno-Poligonowego, drugi realizował będzie zadania właściwe dla Wydziału Informatyki i Łączności.

Przyjmujący słowa przysięgi Komendant SA PSP w Krakowie bryg. Marek Chwała witając bohaterów dzisiejszej uroczystości w szeregach Państwowej Straży Pożarnej pogratulował im wyboru zawodowej drogi życia i złożył płynące z głębi serca życzenia, do których wszyscy się przyłączamy.

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Dziś, po raz kolejny, ratownik wypełniając swoją misję - niosąc pomoc drugiemu człowiekowi, poniósł najwyższą ofiarę.

 
W godzinach nocnych na terenie naszego województwa w miejscowości Balice doszło do tragicznego zdarzenia, w którym druhowie OSP Balice, udzielający pomocy poszkodowanym w wypadku drogowym, zostali potrąceni przez nadjeżdżający samochód. W wyniku zdarzenia, jeden druh poniósł śmierć a dwoje zostało rannych.
 
O godz. 18 strażacy ze Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie oddali hołd zmarłemu strażakowi minutą ciszy.
 

15 września 2022 roku, w ramach międzynarodowego szkolenia policjantów w zakresie podejmowania wieloaspektowych działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego Gruzji, na poligonie Szkoły przeprowadzone zostały ćwiczenia z obszaru współdziałania służb na miejscu wypadku komunikacyjnego z dużą liczbą osób poszkodowanych.

Masowy charakter zdarzenia wymagał zaangażowania zastępów Państwowej Straży Pożarnej oraz będących w bieżącej dyspozycji sił i środków Małopolskiej Komendy Wojewódzkiej Policji. Praktyczne wykonanie omówionych wcześniej zadań i założeń z dużym zainteresowanie śledzili zarówno uczestnicy szkolenia, jak i będący w tracie zgrupowania unitarnego słuchacze, którzy już niebawem staną się istotnym wsparciem potencjału krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.

Wysoki poziom wierności przygotowanego założenia możliwy był także dzięki zaangażowaniu studentów ratownictwa medycznego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, którzy na zakończenie IV semestru nauki uczestniczyli w obozie szkoleniowo-sprawnościowym.

Jesteśmy dumni z tego, że to właśnie nam przypadł zaszczyt organizacji całości założenia. Prowadzenie międzynarodowych ćwiczeń z zakresu współpracy i koordynacji działania różnych służb i podmiotów ratowniczych to dowód uznania dla poziomu naszego merytorycznego przygotowania, kształcenia, a także przygotowania logistycznego.

Osobą wiodącą w realizacji wysoko ocenionego przez uczestników przedsięwzięcia i kontaktu ze współorganizatorami ćwiczeń był kierownik zespołu Taktyki Działań Ratowniczych mł.bryg. Antoni Krejpcio, który będąc strażakiem realizuje się zawodowo także jako ratownik medyczny.

 

Więcej informacji na temat projektu można znaleźć na stronach:

https://malopolska.policja.gov.pl/krk/aktualnosci/26347,Szkolenie-gruzinskich-funkcjonariuszy-przez-polskich-policjantow-i-strazakow.html

https://www.wspol.edu.pl/g/aktualnosci/1739-miedzynarodowe-szkol-polska-pomoc-2022

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: Dzięki uprzejmości Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie

W dniu 22 września 2022 roku w murach Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach, odbyła się Ogólnopolska Konferencja "30-lat doświadczeń po pożarze w Kuźni Raciborskiej. Wczoraj, dziś, jutro", nad którą patronat honorowy objął gen. brygadier Andrzej Bartkowiak – Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej.

Komitet honorowy zaszczycili znamienici goście m.in.: bryg. mgr inż. Marek Chwała – Komendant Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, bryg. mgr inż. Jarosław Ceglarek – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu, mł. bryg. Rafał Jureczko - Dyrektor Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach, st. bryg. mgr inż. Krzysztof Kędryk - Opolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, nadbryg. Jacek Kleszczewski - Śląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, który otworzył tegoroczną konferencję oraz Sieber Damian – Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach,

Organizatorami konferencji byli: Komenda Główna PSP – Biuro Ochrony Ludności, Szkoła Aspirantów PSP w Krakowie, Komenda Wojewódzka PSP w Katowicach, Centralne Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach, Komenda Wojewódzka PSP w Opolu, Komenda Powiatowa PSP w Raciborzu.

Wystąpienia obfitowały w prelekcje, prezentacje, filmy oraz wspomnienia osób, które bezpośrednio brały udział w pożarze w Nadleśnictwie Rudy Raciborskie w roku 1992.

Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem, stacjonarnie uczestniczyło w niej 120 uczestników, a za pomocą transmisji online ponad 1300 osób.

Pierwsze wystąpienie w sesji I to niezwykłe wspomnienia uczestnika akcji ratowniczej pożaru w Kuźni w 1992 r. KP PSP Racibórz, asp. sztab. w st. spocz. Stefana Kaptura - bedącego ówczesnym Zastępcą Dowódcy Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Raciborzu.

Kolejne prezentacje obejmowały zagadnienia dotyczące rozwoju systemu ochrony przeciwpożarowej w Lasach Państwowych, doświadczenia z zakresu współdziałania instytucjonalnego podczas pożaru w Kuźni Raciborskiej, zagospodarowanie i budowa systemu ochrony przeciwpożarowej na terenie pożarzyska z 1992 r. oraz porównanie sprzętu wykorzystywanego trzydzieści lat temu i dziś.

Sesja druga obejmowała panel reprezentowany przez przedstawicieli Państwowej Straży Pożarnej. Poruszono tematykę związaną m.in. z optymalizacją łączności radiowej podczas działań ratowniczych w terenie leśnym, rolę Państwowej Straży Pożarnej w Unijnym Mechanizmie Ochrony Ludności, potrzeby szkoleniowe w ochronie przeciwpożarowej Lasów oraz tematykę bezzałogowych statów powietrznych i technologii satelitarnych.

W programie konferencji znalazły się także trzy kilkunastominutowe filmy poświęcone temu orgomnemu pożarowi - „Piekło na ziemi”, „Pożar który zmienił wszystko” oraz „Jak Feniks z popiołu”.

Tekst oraz zdjęcia: bryg. Tomasz Janecki.

W sobotę 3 września 2022 roku zorganizowano w Proszowicach "X Zlot Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych województwa małopolskiego". W tegorocznym wojewódzkim zlocie MDP udział wzięło 91 drużyn i blisko 900 młodych adeptów pożarnictwa z całego województwa małopolskiego. Szkołę Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie reprezentował  Z-ca Komendanta SA PSP w Krakowie bryg. Marcin Szewerniak.

 

rsz 1

Otwarcia zlotu dokonał Wice Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Krakowie. Poprzedzone zostało to uroczystym wprowadzeniem drużyn na rynek w Proszowicach a następnie złożeniem meldunku o gotowości do przeprowadzenia zlotu przez jednego z najmłodszych uczestników dh  Wiktor Świeca z OSP Ostrów. Następnie odtworzono Hymn Państwowy i podniesiono Flagę Państwową na maszt.

Wśród osób, które przybyły dopingować młodych adeptów pożarnictwa zaleźli się:

- Wice Marszałek Województwa Małopolskiego Józef Gawron
- Wice Prezesi Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP
- Starosta Powiatu Proszowickiego Krystian Hytroś
- Zastępca MKW Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Mariusz Łaciak
- Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Proszowicach mł.bryg. Zbigniew Kwinta
- Z-ca Komendanta SA PSP w Krakowie bryg. Marcin Szewerniak
- Burmistrzowie i Wójtowie

Na uczestników zlotu czekało 26 konkurencji ulokowanych m.in. w parku miejskim w Proszowicach, na Rynku Proszowickim oraz MOSiR w Proszowice. Różnorodność konkurencji sprawiła, że młodzież bardzo zaangażowała się w ich realizację. Młodzi adepci zmagali się m.in. z: przelaniem wody przez układ zbudowanych rurek, transporcie wody na „tyrolce”, pytaniami z zakresu pożarnictwa, transportem w noszach płachtowych manekina, nalaniem z miejskich fontann odpowiedniej ilości wody do wiader, itp. Konkurencje wymagały pracy zespołowej. Dzieci i młodzież bawiła się świetnie! Tym bardziej, że dopisała słoneczna aura.

Nad bezpieczeństwem uczestników zlotu czuwało 20 strażaków z KP PSP Proszowice i 80 strażaków OSP z terenu powiatu proszowickiego.

Organizatorami zlotu byli: Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Krakowie, Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Proszowicach, Komenda Powiatowa PSP w Proszowicach.  Wsparcia udzieliły: samorząd województwa małopolskiego, samorząd powiatu proszowickiego a także wszystkie Gminy powiatu proszowickiego.

Tekst i zdjęcia: KP PSP w Proszowicach

Od piątku 12 sierpnia, na podstawie polecenia zadyspowania z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, kompania szkolna wykonuje wsparcie działań przy usuwaniu katastrofy ekologicznej na rzece Odra. Na miejsce udało się 27 kadetów oraz 3 osoby z kadry, wyposażonych w odpowiednie środki ochrony indywidualnej w tym m.in. w lekkie ubrania przeciwchemiczne.

IMG 20220814 WA0011

W dniu 5 sierpnia 2022 roku wyruszyła XVI Ogólnopolska Piesza Pielgrzymka Strażaków i ich Rodzin na Jasną Górę. Spotkanie pielgrzymów rozpoczęło się błogosławieństwem zebranych na placu Bazyliki Katedralnej św. Floriana Męczennika i św. Michała Archanioła przez bp Romualda Kamińskiego, ordynariusza diecezji warszawsko-praskiej. Następnie uczestnicy udali się na Mszę Św. do Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej w Warszawie.

plakat

Wejście na Jasną Górę zaplanowane jest na 14 sierpnia br. około godziny 11.30.

W sobotę 6 sierpnia 2022 r. doszło do wypadku samochodu straży pożarnej wracającego z działań przy pożarze w m. Osła (woj. dolnośląskie).

Samochodem jechało trzech strażaków Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

W wyniku nieszczęśliwego wypadku, jeden z funkcjonariuszy poniósł śmierć a dwóch zostało rannych. Rodzinom strażaków udzielana jest niezbędna pomoc psychologiczna a kierownictwo Komendy jest w stałym kontakcie z rodzinami.

Komendant Główny PSP gen. brygadier Andrzej Bartkowiak w imieniu własnym i całej społeczności strażackiej składa głębokie wyrazy żalu i współczucia dla rodziny zmarłego i poszkodowanych strażaków.

W niedzielę 7 sierpnia o godz. 8.00 we wszystkich jednostkach Państwowej Straży Pożarnej włączymy sygnały świetlno-dźwiękowe i minutą ciszy oddamy hołd strażakowi, który zginął dziś w wypadku podczas służby. Zachęcamy również Ochotnicze Straże Pożarne i inne służby do dołączenia do tej akcji.

Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie informuje, że kandydaci, którzy znajdują się na liście osób wstępnie zakwalifikowanych do służby kandydackiej w SA PSP w Krakowie
i otrzymali orzeczenie Rejonowej Komisji Lekarskiej MSW potwierdzające zdolność do służby w Państwowej Straży Pożarnej, zostali zakwalifikowani na przeszkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej realizowane w pierwszym semestrze nauki w roku szkolnym 2022/2023.

Do Szkoły należy zgłosić się w dniu 1 września 2022 r. do godz. 8:00.
Szkoła zapewnia słuchaczom nieodpłatne zakwaterowanie, wyżywienie i umundurowanie, w związku
z powyższym należy zabrać ze sobą :

 1. dowód osobisty,
 2. oryginał bądź kserokopię aktualnej karty szczepień,
 3. książeczkę wojskową,
 4. odzież sportową:
 5. - koszulka gimnastyczna z krótkim rękawem w kolorze czarnym – minimum 2 szt.,
 6. - spodenki gimnastyczne w kolorze granatowym lub czarnym – 2 szt.,
 7. spodenki kąpielowe – 1 szt.,
 8. czepek kąpielowy – 1 szt.,
 9. klapki pod prysznic (nie zalecane klapki typu „japonki”) – 1 kpl.,
 10. obuwie sportowe typu “adidas” (nie trampki) – 2 kpl.,
 11. przybory toaletowe,
 12. 2 sztuki ręczników toaletowych,
 13. ręcznik kąpielowy,
 14. przybory do pisania,
 15. zeszyty – 8 szt.,
 16. bieliznę osobistą (zaleca się zabranie wysokich skarpet w kolorze czarnym),
 17. czarna czapka zimowa bez nadruku,
 18. czarne rękawiczki,
 19. torbę sportową w kolorze czarnym lub granatowym (dopuszczalne są napisy na torbie w dowolnym kolorze),
 20. numer konta bankowego,

Dodatkowo, jeżeli ktoś posiada, proszę zabrać zaświadczenie o ukończeniu kursu z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Uwaga:

 • osoby, które posiadają badania w kierunku nosicielstwa pałeczek Salmonella i Schigella (dawna książeczka sanepidowska), proszone są o zabranie wyników tych badań do Szkoły,
 • sugeruje się zabranie latarki czołowej, bielizny termoaktywnej oraz opatrunków na otarcia i odciski,
 • proszę nie zabierać do szkoły urządzeń elektronicznych m.in.: laptop, tablet, radio, odtwarzacze audiowizualne itp.
 • przed stawieniem się do szkoły osoba powinna mieć ścięte włosy na długość około 5mm.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr: (47) 835-9884, (47) 835-9882, (47) 835-9800