30 września 2022 roku grono funkcjonariuszy pełniących służbę w naszej Szkole poszerzyło się o dwie osoby. W obecności sztandaru słowa roty ślubowania wypowiedzieli: str. Maciej Doniec oraz str. Marcin Ruszaj. Pierwszy z nich wzmocni potencjał kadrowy Wydziału Techniczno-Poligonowego, drugi realizował będzie zadania właściwe dla Wydziału Informatyki i Łączności.

Przyjmujący słowa przysięgi Komendant SA PSP w Krakowie bryg. Marek Chwała witając bohaterów dzisiejszej uroczystości w szeregach Państwowej Straży Pożarnej pogratulował im wyboru zawodowej drogi życia i złożył płynące z głębi serca życzenia, do których wszyscy się przyłączamy.

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Dziś, po raz kolejny, ratownik wypełniając swoją misję - niosąc pomoc drugiemu człowiekowi, poniósł najwyższą ofiarę.

 
W godzinach nocnych na terenie naszego województwa w miejscowości Balice doszło do tragicznego zdarzenia, w którym druhowie OSP Balice, udzielający pomocy poszkodowanym w wypadku drogowym, zostali potrąceni przez nadjeżdżający samochód. W wyniku zdarzenia, jeden druh poniósł śmierć a dwoje zostało rannych.
 
O godz. 18 strażacy ze Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie oddali hołd zmarłemu strażakowi minutą ciszy.
 

15 września 2022 roku, w ramach międzynarodowego szkolenia policjantów w zakresie podejmowania wieloaspektowych działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego Gruzji, na poligonie Szkoły przeprowadzone zostały ćwiczenia z obszaru współdziałania służb na miejscu wypadku komunikacyjnego z dużą liczbą osób poszkodowanych.

Masowy charakter zdarzenia wymagał zaangażowania zastępów Państwowej Straży Pożarnej oraz będących w bieżącej dyspozycji sił i środków Małopolskiej Komendy Wojewódzkiej Policji. Praktyczne wykonanie omówionych wcześniej zadań i założeń z dużym zainteresowanie śledzili zarówno uczestnicy szkolenia, jak i będący w tracie zgrupowania unitarnego słuchacze, którzy już niebawem staną się istotnym wsparciem potencjału krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.

Wysoki poziom wierności przygotowanego założenia możliwy był także dzięki zaangażowaniu studentów ratownictwa medycznego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, którzy na zakończenie IV semestru nauki uczestniczyli w obozie szkoleniowo-sprawnościowym.

Jesteśmy dumni z tego, że to właśnie nam przypadł zaszczyt organizacji całości założenia. Prowadzenie międzynarodowych ćwiczeń z zakresu współpracy i koordynacji działania różnych służb i podmiotów ratowniczych to dowód uznania dla poziomu naszego merytorycznego przygotowania, kształcenia, a także przygotowania logistycznego.

Osobą wiodącą w realizacji wysoko ocenionego przez uczestników przedsięwzięcia i kontaktu ze współorganizatorami ćwiczeń był kierownik zespołu Taktyki Działań Ratowniczych mł.bryg. Antoni Krejpcio, który będąc strażakiem realizuje się zawodowo także jako ratownik medyczny.

 

Więcej informacji na temat projektu można znaleźć na stronach:

https://malopolska.policja.gov.pl/krk/aktualnosci/26347,Szkolenie-gruzinskich-funkcjonariuszy-przez-polskich-policjantow-i-strazakow.html

https://www.wspol.edu.pl/g/aktualnosci/1739-miedzynarodowe-szkol-polska-pomoc-2022

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: Dzięki uprzejmości Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie

W dniu 22 września 2022 roku w murach Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach, odbyła się Ogólnopolska Konferencja "30-lat doświadczeń po pożarze w Kuźni Raciborskiej. Wczoraj, dziś, jutro", nad którą patronat honorowy objął gen. brygadier Andrzej Bartkowiak – Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej.

Komitet honorowy zaszczycili znamienici goście m.in.: bryg. mgr inż. Marek Chwała – Komendant Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, bryg. mgr inż. Jarosław Ceglarek – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu, mł. bryg. Rafał Jureczko - Dyrektor Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach, st. bryg. mgr inż. Krzysztof Kędryk - Opolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, nadbryg. Jacek Kleszczewski - Śląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, który otworzył tegoroczną konferencję oraz Sieber Damian – Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach,

Organizatorami konferencji byli: Komenda Główna PSP – Biuro Ochrony Ludności, Szkoła Aspirantów PSP w Krakowie, Komenda Wojewódzka PSP w Katowicach, Centralne Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach, Komenda Wojewódzka PSP w Opolu, Komenda Powiatowa PSP w Raciborzu.

Wystąpienia obfitowały w prelekcje, prezentacje, filmy oraz wspomnienia osób, które bezpośrednio brały udział w pożarze w Nadleśnictwie Rudy Raciborskie w roku 1992.

Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem, stacjonarnie uczestniczyło w niej 120 uczestników, a za pomocą transmisji online ponad 1300 osób.

Pierwsze wystąpienie w sesji I to niezwykłe wspomnienia uczestnika akcji ratowniczej pożaru w Kuźni w 1992 r. KP PSP Racibórz, asp. sztab. w st. spocz. Stefana Kaptura - bedącego ówczesnym Zastępcą Dowódcy Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Raciborzu.

Kolejne prezentacje obejmowały zagadnienia dotyczące rozwoju systemu ochrony przeciwpożarowej w Lasach Państwowych, doświadczenia z zakresu współdziałania instytucjonalnego podczas pożaru w Kuźni Raciborskiej, zagospodarowanie i budowa systemu ochrony przeciwpożarowej na terenie pożarzyska z 1992 r. oraz porównanie sprzętu wykorzystywanego trzydzieści lat temu i dziś.

Sesja druga obejmowała panel reprezentowany przez przedstawicieli Państwowej Straży Pożarnej. Poruszono tematykę związaną m.in. z optymalizacją łączności radiowej podczas działań ratowniczych w terenie leśnym, rolę Państwowej Straży Pożarnej w Unijnym Mechanizmie Ochrony Ludności, potrzeby szkoleniowe w ochronie przeciwpożarowej Lasów oraz tematykę bezzałogowych statów powietrznych i technologii satelitarnych.

W programie konferencji znalazły się także trzy kilkunastominutowe filmy poświęcone temu orgomnemu pożarowi - „Piekło na ziemi”, „Pożar który zmienił wszystko” oraz „Jak Feniks z popiołu”.

Tekst oraz zdjęcia: bryg. Tomasz Janecki.

W sobotę 3 września 2022 roku zorganizowano w Proszowicach "X Zlot Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych województwa małopolskiego". W tegorocznym wojewódzkim zlocie MDP udział wzięło 91 drużyn i blisko 900 młodych adeptów pożarnictwa z całego województwa małopolskiego. Szkołę Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie reprezentował  Z-ca Komendanta SA PSP w Krakowie bryg. Marcin Szewerniak.

 

rsz 1

Otwarcia zlotu dokonał Wice Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Krakowie. Poprzedzone zostało to uroczystym wprowadzeniem drużyn na rynek w Proszowicach a następnie złożeniem meldunku o gotowości do przeprowadzenia zlotu przez jednego z najmłodszych uczestników dh  Wiktor Świeca z OSP Ostrów. Następnie odtworzono Hymn Państwowy i podniesiono Flagę Państwową na maszt.

Wśród osób, które przybyły dopingować młodych adeptów pożarnictwa zaleźli się:

- Wice Marszałek Województwa Małopolskiego Józef Gawron
- Wice Prezesi Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP
- Starosta Powiatu Proszowickiego Krystian Hytroś
- Zastępca MKW Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Mariusz Łaciak
- Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Proszowicach mł.bryg. Zbigniew Kwinta
- Z-ca Komendanta SA PSP w Krakowie bryg. Marcin Szewerniak
- Burmistrzowie i Wójtowie

Na uczestników zlotu czekało 26 konkurencji ulokowanych m.in. w parku miejskim w Proszowicach, na Rynku Proszowickim oraz MOSiR w Proszowice. Różnorodność konkurencji sprawiła, że młodzież bardzo zaangażowała się w ich realizację. Młodzi adepci zmagali się m.in. z: przelaniem wody przez układ zbudowanych rurek, transporcie wody na „tyrolce”, pytaniami z zakresu pożarnictwa, transportem w noszach płachtowych manekina, nalaniem z miejskich fontann odpowiedniej ilości wody do wiader, itp. Konkurencje wymagały pracy zespołowej. Dzieci i młodzież bawiła się świetnie! Tym bardziej, że dopisała słoneczna aura.

Nad bezpieczeństwem uczestników zlotu czuwało 20 strażaków z KP PSP Proszowice i 80 strażaków OSP z terenu powiatu proszowickiego.

Organizatorami zlotu byli: Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Krakowie, Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Proszowicach, Komenda Powiatowa PSP w Proszowicach.  Wsparcia udzieliły: samorząd województwa małopolskiego, samorząd powiatu proszowickiego a także wszystkie Gminy powiatu proszowickiego.

Tekst i zdjęcia: KP PSP w Proszowicach

Od piątku 12 sierpnia, na podstawie polecenia zadyspowania z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, kompania szkolna wykonuje wsparcie działań przy usuwaniu katastrofy ekologicznej na rzece Odra. Na miejsce udało się 27 kadetów oraz 3 osoby z kadry, wyposażonych w odpowiednie środki ochrony indywidualnej w tym m.in. w lekkie ubrania przeciwchemiczne.

IMG 20220814 WA0011

W dniu 5 sierpnia 2022 roku wyruszyła XVI Ogólnopolska Piesza Pielgrzymka Strażaków i ich Rodzin na Jasną Górę. Spotkanie pielgrzymów rozpoczęło się błogosławieństwem zebranych na placu Bazyliki Katedralnej św. Floriana Męczennika i św. Michała Archanioła przez bp Romualda Kamińskiego, ordynariusza diecezji warszawsko-praskiej. Następnie uczestnicy udali się na Mszę Św. do Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej w Warszawie.

plakat

Wejście na Jasną Górę zaplanowane jest na 14 sierpnia br. około godziny 11.30.

W sobotę 6 sierpnia 2022 r. doszło do wypadku samochodu straży pożarnej wracającego z działań przy pożarze w m. Osła (woj. dolnośląskie).

Samochodem jechało trzech strażaków Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

W wyniku nieszczęśliwego wypadku, jeden z funkcjonariuszy poniósł śmierć a dwóch zostało rannych. Rodzinom strażaków udzielana jest niezbędna pomoc psychologiczna a kierownictwo Komendy jest w stałym kontakcie z rodzinami.

Komendant Główny PSP gen. brygadier Andrzej Bartkowiak w imieniu własnym i całej społeczności strażackiej składa głębokie wyrazy żalu i współczucia dla rodziny zmarłego i poszkodowanych strażaków.

W niedzielę 7 sierpnia o godz. 8.00 we wszystkich jednostkach Państwowej Straży Pożarnej włączymy sygnały świetlno-dźwiękowe i minutą ciszy oddamy hołd strażakowi, który zginął dziś w wypadku podczas służby. Zachęcamy również Ochotnicze Straże Pożarne i inne służby do dołączenia do tej akcji.

Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie informuje, że kandydaci, którzy znajdują się na liście osób wstępnie zakwalifikowanych do służby kandydackiej w SA PSP w Krakowie
i otrzymali orzeczenie Rejonowej Komisji Lekarskiej MSW potwierdzające zdolność do służby w Państwowej Straży Pożarnej, zostali zakwalifikowani na przeszkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej realizowane w pierwszym semestrze nauki w roku szkolnym 2022/2023.

Do Szkoły należy zgłosić się w dniu 1 września 2022 r. do godz. 8:00.
Szkoła zapewnia słuchaczom nieodpłatne zakwaterowanie, wyżywienie i umundurowanie, w związku
z powyższym należy zabrać ze sobą :

 1. dowód osobisty,
 2. oryginał bądź kserokopię aktualnej karty szczepień,
 3. książeczkę wojskową,
 4. odzież sportową:
 5. - koszulka gimnastyczna z krótkim rękawem w kolorze czarnym – minimum 2 szt.,
 6. - spodenki gimnastyczne w kolorze granatowym lub czarnym – 2 szt.,
 7. spodenki kąpielowe – 1 szt.,
 8. czepek kąpielowy – 1 szt.,
 9. klapki pod prysznic (nie zalecane klapki typu „japonki”) – 1 kpl.,
 10. obuwie sportowe typu “adidas” (nie trampki) – 2 kpl.,
 11. przybory toaletowe,
 12. 2 sztuki ręczników toaletowych,
 13. ręcznik kąpielowy,
 14. przybory do pisania,
 15. zeszyty – 8 szt.,
 16. bieliznę osobistą (zaleca się zabranie wysokich skarpet w kolorze czarnym),
 17. czarna czapka zimowa bez nadruku,
 18. czarne rękawiczki,
 19. torbę sportową w kolorze czarnym lub granatowym (dopuszczalne są napisy na torbie w dowolnym kolorze),
 20. numer konta bankowego,

Dodatkowo, jeżeli ktoś posiada, proszę zabrać zaświadczenie o ukończeniu kursu z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Uwaga:

 • osoby, które posiadają badania w kierunku nosicielstwa pałeczek Salmonella i Schigella (dawna książeczka sanepidowska), proszone są o zabranie wyników tych badań do Szkoły,
 • sugeruje się zabranie latarki czołowej, bielizny termoaktywnej oraz opatrunków na otarcia i odciski,
 • proszę nie zabierać do szkoły urządzeń elektronicznych m.in.: laptop, tablet, radio, odtwarzacze audiowizualne itp.
 • przed stawieniem się do szkoły osoba powinna mieć ścięte włosy na długość około 5mm.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr: (47) 835-9884, (47) 835-9882, (47) 835-9800

W piątek 6 maja 2022 roku odbyły się Centralne Obchody Dnia Strażaka, którym przyświecał jubileusz 30-lecia powstania Państwowej Straży Pożarnej.

W Kościele pw. Wniebowzięcia NMP i Świętego Józefa w Warszawie, odprawiona została w intencji polskich strażaków Msza Święta koncelebrowana, której przewodniczył ksiądz Biskup Romuald Kamiński. Strażakom biorącym udział w liturgii przewodniczył Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej generał brygadier Andrzej Bartkowiak wraz z Zastępcami.

Następnie, na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie odbyły się uroczystości Centralnych Obchodów Dnia Strażaka z udziałem najwyższych władz państwowych. Komendant Główny PSP generał brygadier Andrzej Bartkowiak złożył meldunek Prezydentowi RP Andrzejowi Dudzie, po czym dokonali przeglądu pododdziałów.

Komendant Główny PSP przywitał przybyłych na uroczystość gości: Prezydenta RP Andrzeja Dudę, Pierwszą Damę Agatę Kornhauser - Duda, Wicemarszałka Sejmu Piotra Zgorzelskiego, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Macieja Wąsika wraz z Ministrami resortu SWiA, Ambasadora Grecji w Polsce Michaiła-Efstratiosa C. Daratzikisa , Parlamentarzystów na czele z Posłem Zbigniewem Chmielowcem Przewodniczącym Parlamentarnego Zespołu Strażaków, przedstawicieli Rządu - Ministrów, Sekretarzy i Podsekretarzy Stanu, Sekretarza Stanu Zastępcę Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Zbigniewa Hoffmana, Szefa Kancelarii Senatu Adama Niemczewskiego, Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Pawła Solocha, przedstawicieli Wojska Polskiego oraz Szefów służb mundurowych podległych MSWiA, przedstawicieli władz rządowych i samorządowych, Prezesa Zarządu Głównego ZOSP RP Waldemara Pawlaka oraz wszystkich pozostałych uczestników uroczystości.

Tegoroczne obchody były wyjątkowe ze względu na jubileusz 30-lecia PSP. Ponadto, po raz pierwszy w historii pododdziały Państwowej Straży Pożarnej, przeprowadziły Uroczystą Odprawę Wart przed Grobem Nieznanego Żołnierza, którą poprzedziło odczytanie Apelu Pamięci. Zmiany posterunku honorowego dokonał mł. kpt. Kacper Cabała. Na posterunku honorowym stanęło 18 wyróżnionych funkcjonariuszy reprezentujących pododdziały zgromadzone na uroczystości. Wśród nich znaleźli się przedstawiciele wszystkich korpusów: oficerowie, aspiranci, podoficerowie i szeregowi. Strażacy w służbie stałej i w służbie kandydackiej.

Podczas uroczystości Prezydent RP Andrzej Duda wręczył ośmiu oficerom Państwowej Straży Pożarnej nominacje generalskie:

 • na stopień generała brygadiera Państwowej Straży Pożarnej awansowany został nadbrygadier Andrzej Bartkowiak – Komendant Główny PSP;
 • do stopnia  nadbrygadiera Państwowej Straży Pożarnej awansowani zostali: st. brygadier Krzysztof Ciosek – Świętokrzyski Komendant Wojewódzki PSP, st. brygadier Piotr Filipek – Małopolski Komendant Wojewódzki PSP, st. brygadier Grzegorz Janowski – Łódzki Komendant Wojewódzki PSP, st. brygadier Jacek Kaczmarek– Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzki PSP, st. brygadier Marek Kamiński – Dolnośląski Komendant Wojewódzki PSP, st. brygadier Jarosław Tomczyk – Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki PSP, st. brygadier Piotr Socha – Pomorski Komendant Wojewódzki PSP.  

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Maciej Wąsik wręczył nowym generałom pamiątkowe szable.

W dalszej części uroczystości odbyła się promocja na pierwszy stopień oficerski, którą po raz pierwszy w historii PSP przeprowadzono "na 4 szable" przez czterech generałów Państwowej Straży Pożarnej. W imieniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji aktu promocji 294 funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej dokonali: Komendant Główny PSP gen. brygadier Andrzej Bartkowiak oraz Zastępcy Komendanta Głównego PSP : nadbryg. Krzysztof Hejduk, nadbryg. Adam Konieczny, nadbryg. Arkadiusz Przybyła. Jako pierwszy promowany został tegoroczny prymus Szkoły Głównej Służby Pożarniczej st. ogn. mgr inż. Błażej Chyliński. Po zakończeniu promocji, ksiądz Biskup Wiesław Lechowicz, Ordynariusz Wojska Polskiego, udzielił błogosławieństwa wszystkim nowo promowanym oficerom.  

Po ceremonii promocji głos zabrał Prezydent RP Andrzej Duda, kierując do zebranych słowa:
"Strażacy cieszą się największym zaufaniem i szacunkiem społecznym. Dziękuję za służbę w kraju i poza granicami, gdzie tak pięknie nas reprezentowaliście niosąc pomoc."

Słowa podziękowania do funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej skierował również Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Maciej Wąsik:
"W imieniu swoim oraz ministra Mariusza Kamińskiego, chciałbym z okazji Międzynarodowego Dnia Strażaka życzyć Wam tylu powrotów z akcji, ile wyjazdów. Niech święty Florian, patron strażaków, ma Was w swojej opiece."

Komendant Główny PSP generał brygadier Andrzej Bartkowiak podczas przemówienia powiedział:
"Chcę z całą mocą podkreślić, że do każdego z tych zadań, mimo, że jak sami Państwo widzą wachlarz działań jest bardzo szeroki, każdy polski strażak jest świetnie przygotowany. Mam tu na myśli zarówno kwalifikacje zawodowe, wyposażenie sprzętowe, ale również hart ducha, poziom empatii, ciepło i uśmiech, którego często oczekują poszkodowani. Dziś osiągnęliśmy stan, w którym każda jednostka ratowniczo-gaśnicza, niezależnie od tego w jak odległym zakątku się znajduj, posiada doskonały sprzęt, a ratownicy najwyższe kwalifikacje i świetne doświadczenie ratownicze... Panie Prezydencie melduję, że polscy strażacy stają na wysokości zadania-są wszędzie tam, gdzie są potrzebni i niosą pomoc każdemu, kto jej potrzebuje. Wypełniają swoje powołanie! Dziękuję każdej Polce i Polakowi za wszelkie wsparcie, za słowa uznania, zaufanie, którym darzycie strażaków. To dla Nas bardzo cenne i ważne".

Gen. brygadier Andrzej Bartkowiak podkreślił również istotę Ochotniczych Straży Pożarnych:
" ... mówiłem o ustawie o Państwowej Straży Pożarnej… chcę powiedzieć o innej ustawie, równie ważnej, jak ta, sprzed 30 lat - Ustawa o Ochotniczych Strażach Pożarnych! Uważam ją za ogromny sukces. Dziękuję wszystkim, którzy pracowali przy tej ustawie… Dziękuję ochotnikom za poparcie. Uważam jednak, że ta ustawa po prostu należała się tej formacji, która jest fenomenem na skalę światową. I mam świadomość, że bez naszych braci z Ochotniczych Straży Pożarnych nie bylibyśmy w stanie działać na tylu polach i być tak skuteczni. Dopiero połączenie tych dwóch potencjałów ratowniczych PSP i OSP, stanowi niezastąpiony fundament, na którym opiera się bezpieczeństwo całego społeczeństwa…" .

W roku jubiluszu 30-lecia PSP w swoim przemówieniu Komendant Główny PSP nawiązał również do działań strażaków na arenie międzynarodowej:
" … Szanowni Państwo działamy nie tylko na terenie naszej Ojczyzny. Jesteśmy również Waszymi ambasadorami w Europie i na całym świecie! W ciągu tych minionych 30 lat strażacy, z polskim orłem na piersi, brali udział w 35 działaniach międzynarodowych, z czego 15 przeprowadzono, odkąd zostałem komendantem głównym - w ciągu minionego dwu i pół-lecia. Były to zarówno akcje ratownicze jak również akcje humanitarne. Pierwsza w historii zagraniczna akcja ratownicza PSP to rok 1999, po potężnym trzęsieniu ziemi w Turcji. Kolejne lata to m.in. Iran, Haiti, Nepal, Szwecja, Albania (…) Czas pandemii to wyjazdy humanitarne – Bałkany, Białoruś, Ukraina, Mołdawia, Słowacja, Rumunia, Niemcy. Następne duże akcje ratownicze to wybuch w Bejrucie, stolicy Libanu oraz płonące lasy w Turcji i Grecji, które bez wątpienia były akcjami historycznymi(…) To zasługa ogromu, ciężkiej pracy wielu osób, którym bardzo serdecznie dziękuję…".

Na tegorocznych Centralnych Obchodach Dnia Strażaka w Warszawie pośród wielu znamienitych osobistości znaleźli się również wyjątkowi w tym czasie goście tj. strażacy z Ukrainy na czele z Szefem Państwowej Służby Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych gen. Siergiejem Krukiem, który w swoim przemówieniu skierował do zebranych słowa:
"Mam dzisiaj wielki zaszczyt i doskonałą okazję podziękować wolnemu narodowi polskiemu, kierownictwu Państwa polskiego, kierownictwu Państwowej Straży Pożarnej oraz wszystkim funkcjonariuszom PSP i druhom ochotnikom za natychmiastowe i wymierne wsparcie od pierwszych dni wojny, za pomoc milionom Ukraińców, którzy znaleźli schronienie w Polsce oraz tym, którzy uczestniczą w dzisiejszej uroczystości. Braterstwo straży pożarnej nie ma granic i właśnie dlatego jestem tutaj obecny, abym mógł złożyć życzenia moim polskim kolegom z okazji Międzynarodowego Dnia Strażaka i 30-lecia powołania Państwowej Straży Pożarnej."

Po przemówieniach delegacja na czele z Prezydentem RP Andrzejem Dudą, złożyła wieniec na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza a ostatnim elementem uroczystości była defilada pododdziałów Państwowej Straży Pożarnej w oprawie muzycznej wykonanej przez Orkiestrę Ochotniczej Straży Pożarnej z Nadarzyna pod kierownictwem Mirosława Chilmanowicza.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w tej niezmiernie ważnej dla naszej formacji uroczystości.

Opracowanie: Wydział Prasowy KG PSP

 

 

 

W dniu 4 maja 2022 roku o godz. 12:00 w Bazylice Św. Floriana w Krakowie odbyła się Msza Święta w intencji Krakowian, wszystkich strażaków Państwowej Straży Pożarnej, druhów Ochotniczych Straży Pożarnych, pracowników cywilnych oraz emerytów i rencistów pożarnictwa województwa małopolskiego. Po Mszy Świętej tradycyjnie odbyła się procesja na Plac Matejki. W uroczystościach udział wzięli kadeci i funkcjonariusze Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej.