W piątek 6 maja 2022 roku odbyły się Centralne Obchody Dnia Strażaka, którym przyświecał jubileusz 30-lecia powstania Państwowej Straży Pożarnej.

W Kościele pw. Wniebowzięcia NMP i Świętego Józefa w Warszawie, odprawiona została w intencji polskich strażaków Msza Święta koncelebrowana, której przewodniczył ksiądz Biskup Romuald Kamiński. Strażakom biorącym udział w liturgii przewodniczył Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej generał brygadier Andrzej Bartkowiak wraz z Zastępcami.

Następnie, na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie odbyły się uroczystości Centralnych Obchodów Dnia Strażaka z udziałem najwyższych władz państwowych. Komendant Główny PSP generał brygadier Andrzej Bartkowiak złożył meldunek Prezydentowi RP Andrzejowi Dudzie, po czym dokonali przeglądu pododdziałów.

Komendant Główny PSP przywitał przybyłych na uroczystość gości: Prezydenta RP Andrzeja Dudę, Pierwszą Damę Agatę Kornhauser - Duda, Wicemarszałka Sejmu Piotra Zgorzelskiego, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Macieja Wąsika wraz z Ministrami resortu SWiA, Ambasadora Grecji w Polsce Michaiła-Efstratiosa C. Daratzikisa , Parlamentarzystów na czele z Posłem Zbigniewem Chmielowcem Przewodniczącym Parlamentarnego Zespołu Strażaków, przedstawicieli Rządu - Ministrów, Sekretarzy i Podsekretarzy Stanu, Sekretarza Stanu Zastępcę Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Zbigniewa Hoffmana, Szefa Kancelarii Senatu Adama Niemczewskiego, Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Pawła Solocha, przedstawicieli Wojska Polskiego oraz Szefów służb mundurowych podległych MSWiA, przedstawicieli władz rządowych i samorządowych, Prezesa Zarządu Głównego ZOSP RP Waldemara Pawlaka oraz wszystkich pozostałych uczestników uroczystości.

Tegoroczne obchody były wyjątkowe ze względu na jubileusz 30-lecia PSP. Ponadto, po raz pierwszy w historii pododdziały Państwowej Straży Pożarnej, przeprowadziły Uroczystą Odprawę Wart przed Grobem Nieznanego Żołnierza, którą poprzedziło odczytanie Apelu Pamięci. Zmiany posterunku honorowego dokonał mł. kpt. Kacper Cabała. Na posterunku honorowym stanęło 18 wyróżnionych funkcjonariuszy reprezentujących pododdziały zgromadzone na uroczystości. Wśród nich znaleźli się przedstawiciele wszystkich korpusów: oficerowie, aspiranci, podoficerowie i szeregowi. Strażacy w służbie stałej i w służbie kandydackiej.

Podczas uroczystości Prezydent RP Andrzej Duda wręczył ośmiu oficerom Państwowej Straży Pożarnej nominacje generalskie:

  • na stopień generała brygadiera Państwowej Straży Pożarnej awansowany został nadbrygadier Andrzej Bartkowiak – Komendant Główny PSP;
  • do stopnia  nadbrygadiera Państwowej Straży Pożarnej awansowani zostali: st. brygadier Krzysztof Ciosek – Świętokrzyski Komendant Wojewódzki PSP, st. brygadier Piotr Filipek – Małopolski Komendant Wojewódzki PSP, st. brygadier Grzegorz Janowski – Łódzki Komendant Wojewódzki PSP, st. brygadier Jacek Kaczmarek– Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzki PSP, st. brygadier Marek Kamiński – Dolnośląski Komendant Wojewódzki PSP, st. brygadier Jarosław Tomczyk – Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki PSP, st. brygadier Piotr Socha – Pomorski Komendant Wojewódzki PSP.  

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Maciej Wąsik wręczył nowym generałom pamiątkowe szable.

W dalszej części uroczystości odbyła się promocja na pierwszy stopień oficerski, którą po raz pierwszy w historii PSP przeprowadzono "na 4 szable" przez czterech generałów Państwowej Straży Pożarnej. W imieniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji aktu promocji 294 funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej dokonali: Komendant Główny PSP gen. brygadier Andrzej Bartkowiak oraz Zastępcy Komendanta Głównego PSP : nadbryg. Krzysztof Hejduk, nadbryg. Adam Konieczny, nadbryg. Arkadiusz Przybyła. Jako pierwszy promowany został tegoroczny prymus Szkoły Głównej Służby Pożarniczej st. ogn. mgr inż. Błażej Chyliński. Po zakończeniu promocji, ksiądz Biskup Wiesław Lechowicz, Ordynariusz Wojska Polskiego, udzielił błogosławieństwa wszystkim nowo promowanym oficerom.  

Po ceremonii promocji głos zabrał Prezydent RP Andrzej Duda, kierując do zebranych słowa:
"Strażacy cieszą się największym zaufaniem i szacunkiem społecznym. Dziękuję za służbę w kraju i poza granicami, gdzie tak pięknie nas reprezentowaliście niosąc pomoc."

Słowa podziękowania do funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej skierował również Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Maciej Wąsik:
"W imieniu swoim oraz ministra Mariusza Kamińskiego, chciałbym z okazji Międzynarodowego Dnia Strażaka życzyć Wam tylu powrotów z akcji, ile wyjazdów. Niech święty Florian, patron strażaków, ma Was w swojej opiece."

Komendant Główny PSP generał brygadier Andrzej Bartkowiak podczas przemówienia powiedział:
"Chcę z całą mocą podkreślić, że do każdego z tych zadań, mimo, że jak sami Państwo widzą wachlarz działań jest bardzo szeroki, każdy polski strażak jest świetnie przygotowany. Mam tu na myśli zarówno kwalifikacje zawodowe, wyposażenie sprzętowe, ale również hart ducha, poziom empatii, ciepło i uśmiech, którego często oczekują poszkodowani. Dziś osiągnęliśmy stan, w którym każda jednostka ratowniczo-gaśnicza, niezależnie od tego w jak odległym zakątku się znajduj, posiada doskonały sprzęt, a ratownicy najwyższe kwalifikacje i świetne doświadczenie ratownicze... Panie Prezydencie melduję, że polscy strażacy stają na wysokości zadania-są wszędzie tam, gdzie są potrzebni i niosą pomoc każdemu, kto jej potrzebuje. Wypełniają swoje powołanie! Dziękuję każdej Polce i Polakowi za wszelkie wsparcie, za słowa uznania, zaufanie, którym darzycie strażaków. To dla Nas bardzo cenne i ważne".

Gen. brygadier Andrzej Bartkowiak podkreślił również istotę Ochotniczych Straży Pożarnych:
" ... mówiłem o ustawie o Państwowej Straży Pożarnej… chcę powiedzieć o innej ustawie, równie ważnej, jak ta, sprzed 30 lat - Ustawa o Ochotniczych Strażach Pożarnych! Uważam ją za ogromny sukces. Dziękuję wszystkim, którzy pracowali przy tej ustawie… Dziękuję ochotnikom za poparcie. Uważam jednak, że ta ustawa po prostu należała się tej formacji, która jest fenomenem na skalę światową. I mam świadomość, że bez naszych braci z Ochotniczych Straży Pożarnych nie bylibyśmy w stanie działać na tylu polach i być tak skuteczni. Dopiero połączenie tych dwóch potencjałów ratowniczych PSP i OSP, stanowi niezastąpiony fundament, na którym opiera się bezpieczeństwo całego społeczeństwa…" .

W roku jubiluszu 30-lecia PSP w swoim przemówieniu Komendant Główny PSP nawiązał również do działań strażaków na arenie międzynarodowej:
" … Szanowni Państwo działamy nie tylko na terenie naszej Ojczyzny. Jesteśmy również Waszymi ambasadorami w Europie i na całym świecie! W ciągu tych minionych 30 lat strażacy, z polskim orłem na piersi, brali udział w 35 działaniach międzynarodowych, z czego 15 przeprowadzono, odkąd zostałem komendantem głównym - w ciągu minionego dwu i pół-lecia. Były to zarówno akcje ratownicze jak również akcje humanitarne. Pierwsza w historii zagraniczna akcja ratownicza PSP to rok 1999, po potężnym trzęsieniu ziemi w Turcji. Kolejne lata to m.in. Iran, Haiti, Nepal, Szwecja, Albania (…) Czas pandemii to wyjazdy humanitarne – Bałkany, Białoruś, Ukraina, Mołdawia, Słowacja, Rumunia, Niemcy. Następne duże akcje ratownicze to wybuch w Bejrucie, stolicy Libanu oraz płonące lasy w Turcji i Grecji, które bez wątpienia były akcjami historycznymi(…) To zasługa ogromu, ciężkiej pracy wielu osób, którym bardzo serdecznie dziękuję…".

Na tegorocznych Centralnych Obchodach Dnia Strażaka w Warszawie pośród wielu znamienitych osobistości znaleźli się również wyjątkowi w tym czasie goście tj. strażacy z Ukrainy na czele z Szefem Państwowej Służby Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych gen. Siergiejem Krukiem, który w swoim przemówieniu skierował do zebranych słowa:
"Mam dzisiaj wielki zaszczyt i doskonałą okazję podziękować wolnemu narodowi polskiemu, kierownictwu Państwa polskiego, kierownictwu Państwowej Straży Pożarnej oraz wszystkim funkcjonariuszom PSP i druhom ochotnikom za natychmiastowe i wymierne wsparcie od pierwszych dni wojny, za pomoc milionom Ukraińców, którzy znaleźli schronienie w Polsce oraz tym, którzy uczestniczą w dzisiejszej uroczystości. Braterstwo straży pożarnej nie ma granic i właśnie dlatego jestem tutaj obecny, abym mógł złożyć życzenia moim polskim kolegom z okazji Międzynarodowego Dnia Strażaka i 30-lecia powołania Państwowej Straży Pożarnej."

Po przemówieniach delegacja na czele z Prezydentem RP Andrzejem Dudą, złożyła wieniec na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza a ostatnim elementem uroczystości była defilada pododdziałów Państwowej Straży Pożarnej w oprawie muzycznej wykonanej przez Orkiestrę Ochotniczej Straży Pożarnej z Nadarzyna pod kierownictwem Mirosława Chilmanowicza.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w tej niezmiernie ważnej dla naszej formacji uroczystości.

Opracowanie: Wydział Prasowy KG PSP

 

 

 

W dniu 4 maja 2022 roku o godz. 12:00 w Bazylice Św. Floriana w Krakowie odbyła się Msza Święta w intencji Krakowian, wszystkich strażaków Państwowej Straży Pożarnej, druhów Ochotniczych Straży Pożarnych, pracowników cywilnych oraz emerytów i rencistów pożarnictwa województwa małopolskiego. Po Mszy Świętej tradycyjnie odbyła się procesja na Plac Matejki. W uroczystościach udział wzięli kadeci i funkcjonariusze Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej.

 

 

IMG_2668Uchwalona 3 maja 1791 roku Konstytucja była pierwszą w Europie i drugą na świecie spisaną ustawą zasadniczą, która stała się dokumentem tworzącym tożsamość suwerennego narodu. W ramach obchodów 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji przedstawiciele Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie, na czele z Komendantem Szkoły bryg. Markiem Chwałą, wzięli udział we Mszy Świętej w intencji Ojczyzny w wawelskiej katedrze, którą odprawił metropolita krakowski arcybiskup Marek Jędraszewski. Tuż niej z wawelskiego wzgórza wyruszył pochód patriotyczny, który przeszedł ulicą Grodzką do Rynku Głównego, a stamtąd dalej, ul. Floriańską na plac Matejki, gdzie nastąpił dalszy ciąg uroczystości.

 

W dniu 5.03.2022 Szkoła Aspirantów przyjęła 200 uchodźców z Ukrainy. Zostali ulokowani na hali sportowej przy budynku szkoły.

  

KRAKOWSCY ASPIRANCI NA ŚWIĘTA ! …

 

Kontynuując tą wspaniałą tradycję jaką jest rodzinne kolędowanie, strażacy ze Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie, postanowili wspólnie zaśpiewać kolędę, chcąc tym samym aby Świąteczny impuls rozprzestrzenił się jak najszerzej, nie tylko na grono strażackie ale także do każdej polskiej rodziny.

Ponadto chcąc wnieść ten wyjątkowy, Świąteczny urok w nasze najbliższe nowohuckie otoczenie uczniowie krakowskiej aspirantki w specyficzny sposób nadali magii Świąt jednemu z najbardziej symbolicznych pojazdów Szkoły tj. SCD-30 E-ONE.

Rozświetlony pojazd można oglądać przed murami naszej Szkoły codziennie w dniach od 23.12.2021r. do 01.01.2022r. w godzinach 18.00-20.00.

Życząc Zdrowych i Rodzinnych Świąt liczymy, że ten wspaniały nastrój udzieli się każdemu kto znajdzie się w tym czasie obok naszej siedziby !

 

 

Opracowanie: mł. bryg. Krzysztof Kłuś

Foto: kadeci SA PSP Kraków

Wideo: kdt Dawid Śnieżek

 

Informacja dla osób zakwalifikowanych na rok szkolny 2021/2022

Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie informuje, że kandydaci, którzy znajdują się na liście 90 osób wstępnie zakwalifikowanych do służby kandydackiej w SA PSP w Krakowie i otrzymali orzeczenie Rejonowej Komisji Lekarskiej MSW potwierdzające zdolność do służby w Państwowej Straży Pożarnej, zostali zakwalifikowani na przeszkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej realizowane w pierwszym semestrze nauki w roku szkolnym 2021/2022.

Do Szkoły należy zgłosić się w dniu 1 września 2021 r. do godz. 8:00.

Szkoła zapewnia słuchaczom nieodpłatne zakwaterowanie, wyżywienie i umundurowanie, w związku z powyższym należy zabrać ze sobą :

 

· dowód osobisty,

· oryginał bądź kserokopię aktualnej karty szczepień,

· książeczkę wojskową,

· odzież sportową:

- koszulka gimnastyczna z krótkim rękawem w kolorze czarnym – minimum 2 szt.,

- spodenki gimnastyczne w kolorze granatowym lub czarnym – 2 szt.,

· spodenki kąpielowe – 1 szt.,

· czepek kąpielowy – 1 szt.,

· klapki pod prysznic (nie zalecane klapki typu „japonki”) – 1 kpl.,

· obuwie sportowe typu “adidas” (nie trampki) – 2 kpl.,

· przybory toaletowe,

· 2 sztuki ręczników toaletowych,

· ręcznik kąpielowy,

· przybory do pisania,

· zeszyty – 8 szt.,

· bieliznę osobistą (zaleca się zabranie wysokich skarpet w kolorze czarnym),

· czarna czapka zimowa bez nadruku, czarne rękawiczki,

· torbę sportową w kolorze czarnym lub granatowym (dopuszczalne są napisy na torbie w dowolnym kolorze)

· maseczki ochronne – minimum 2 szt.

· numer konta bankowego,

Dodatkowo, jeżeli ktoś posiada, proszę zabrać zaświadczenie o ukończeniu kursu z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy.

· uwaga:

- osoby, które posiadają badania w kierunku nosicielstwa pałeczek Salmonella i Schigella (dawna książeczka sanepidowska), proszone są o zabranie wyników tych badań do Szkoły

- sugeruje się zabranie latarki czołowej, bielizny termoaktywnej oraz opatrunków na otarcia i odciski

- proszę nie zabierać do szkoły urządzeń elektronicznych m.in.: laptop, tablet, radio, odtwarzacze audiowizualne itp.

- przed stawieniem się do szkoły osoba powinna mieć ścięte włosy na długość około 5mm

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr: (47) 835-9800,  (47) 835-9883, (47) 835-9881

25-26 listopada 2021 r. odbędzie się MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA

„OCHRONA DZIEDZICTWA KULTURY NA WYPADEK SZCZEGÓLNYCH ZAGROŻEŃ

– ZAGROŻENIA KLIMATYCZNE, PANDEMICZNE I POŻAROWE. DOBRE PRAKTYKI”.

W imieniu organizatorów zapraszamy do udziału. Poniżej szczegóły organizacyjne.

 

TERMIN

25-26 listopada 2021 r.

MIEJSCE

Archiwum Narodowe w Krakowie, ul. Rakowicka 22 E

PATRONAT HONOROWY NAD KONFERENCJĄ OBJĘLI:

Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej /Szef Obrony Cywilnej Kraju, Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych, Wojewoda Małopolski, Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków, Prezes Polskiego Komitetu Błękitnej Tarczy.

ORGANIZATORZY

Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Archiwa Państwowe, Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, Polski Komitet Błękitnej Tarczy, Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie, Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej „Manggha”, Centrum Szkolenia Ochrony Ludności i Dóbr Kultury, Rada Programowa do spraw ochrony dóbr kultury przed nadzwyczajnymi zagrożeniami

WSPÓŁORGANIZATORZY

Komenda Miejska PSP w Krakowie, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Punkt Kontaktowy Polskiego Komitetu Błękitnej Tarczy w Krakowie

PARTNERZY KONFERENCJI

Polski Komitet Narodowy ICOMOS, Polski Komitet Narodowy ICOM, Stowarzyszenie Archiwistów Polskich, Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Muzeum Narodowe w Warszawie, Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego – Państwowy Instytut Badawczy, Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Centralne Muzeum Pożarnictwa

SESJE TEMATYCZNE W RAMACH KONFERENCJI

  1. Dziedzictwo kultury wobec zagrożeń XXI wieku – wyzwania, kierunki działań.
  2. Zagrożenia klimatyczne i środowiskowe dla dziedzictwa kultury – nowoczesne rozwiązania instytucjonalne, projekty i programy międzynarodowe, regionalne, nowe metody ochrony.
  3. Zagrożenia pandemiczne – nowe wyzwania dla ochrony dziedzictwa kultury. Doświadczenia instytucji muzealnych, bibliotecznych, archiwalnych, dobre praktyki, kierunki działań.
  4. Nowe formy i metody ochrony zbiorów muzealnych, bibliotecznych, archiwalnych przed pożarem oraz nadzwyczajnymi zagrożeniami.

W ramach sesji tematycznych prezentowane będą także materiały filmowe.

ZAPRASZAMY DO UCZESTNICTWA W KONFERENCJI PRZEDSTAWICIELI:

Wojewódzkich Urzędów Ochrony Zabytków odpowiedzialnych za ochronę zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych, Biur Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędów Wojewódzkich, instytucji samorządowych realizujących zadania w obszarze ochrony dziedzictwa kultury, przedstawicieli instytucji kultury, muzeów, bibliotek, Archiwów Państwowych oraz innych instytucji archiwalnych tworzących narodowy zasób archiwalny, Państwowej Straży Pożarnej z komórek rozpoznawania zagrożeń, operacyjnych i szkoleniowych, przedstawicieli środowiska naukowego i instytutów badawczych PSP, środowisk naukowych i akademickich realizujących programy edukacyjne dotyczący ochrony dziedzictwa kultury, służb mundurowych oraz instytucji kultury, wolontariuszy i wszystkich zainteresowanych problematyką konferencji.

 

ZASADY ORGANIZACYJNE

Konferencja odbędzie się w trybie hybrydowym – prelegenci oraz organizatorzy konferencji uczestniczyć będą w trybie stacjonarnym w sesjach tematycznych, pozostali uczestnicy konferencji w trybie zdalnym.

Wystąpienia gości zagranicznych będą tłumaczone symultanicznie z języka angielskiego na język polski.

Organizatorzy konferencji nie przewidują opłaty konferencyjnej.

Szczegóły dotyczące rejestracji uczestników na konferencję zostaną przekazane w drugim komunikacie, który ukaże się we wrześniu na stronach internetowych organizatorów, współorganizatorów i partnerów konferencji.

ADRES STRONY KONFERENCJI

Szczegóły wydarzenia dostępne są na stronie: www.odk.sapsp.pl.

Już tradycją jest, że w Krakowie wszystkie ważne uroczystości państwowe uświetniane są przez przedstawicieli służb mundurowych miasta Krakowa. Stało się tak również w dniu 15 sierpnia, kiedy to mieliśmy okazję wspólnie z innymi służbami uczestniczyć w uroczystości Święta Wojska Polskiego oraz 101.rocznicy Bitwy Warszawskiej, zwanej Cudem nad Wisłą.  

Niedzielne obchody rozpoczęły się tradycyjnie już od mszy świętej w Katedrze Wawelskiej. 

Następnie odbyło się złożenie kwiatów na pl. O. Adama Studzińskiego pod Krzyżem Katyńskim. 

Ostatnią częścią obchodów była uroczystość pod Grobem Nieznanego Żołnierza na placu Jana Matejki, która rozpoczęła się od podniesienia flagi państwowej i odegrania Mazurka Dąbrowskiego. W kolejnej części odczytano apel pamięci zakończony salwą honorową. Dalej okolicznościowe przemówienie wygłosił I wicewojewoda Józef Leśniak, który mówił, że dziś jesteśmy szczególnie dumni z naszej historii i z bycia Polakami. Nie byłoby tu nas, gdyby nie odwaga i determinacja walki o niepodległość naszych Przodków. Pamiętamy o wydarzeniach z 1920 roku i dbamy o to, by pamięć o Bohaterach nie zginęła. 

Uroczystość zakończona została złożeniem kwiatów pod Grobem Nieznanego Żołnierza. 

We mszy świętej oraz uroczystościach na placu Matejki Szkołę Aspirantów PSP w Krakowie reprezentował Z-ca Komendanta Szkoły bryg. Rafał Czaja oraz Poczet sztandarowy SA PSP w Krakowie w skład, którego weszli kadeci Arkadiusz Głuc, Jakub Szreder i Bartosz Juszczyk. 

Zdjęcia: sierż. Paweł Kobiałka - ZP KWP Kraków,Ewa Blada – Biuro Wojewody

Zakończenie Szkolenia Podstawowego w zawodzie strażak nr 4/21

W auli Szkoły odbyła się zbiórka z okazji zakończenia Szkolenia Podstawowego w zawodzie strażak, realizowanego przez Szkołę Aspirantów PSP w Krakowie z wykorzystaniem bazy i kadry dydaktycznej Ośrodka Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Rzeszowie z/s w Nisku.
Szkolenie realizowane w dniach 10 maja - 13 sierpnia 2021 r. pomyślnie ukończyło 32 słuchaczy, w tym 6 spoza struktur Państwowej Straży Pożarnej.
Prymusem szkolenia został strażak Lotniskowej Straży Pożarnej Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka - Paweł Hałoń ze średnią ocen 4,73.
Za szczególny wkład pracy w przebieg szkolenia wyróżnieni zostali:
Szef Kursu str. Tomasz Kaduk - KP PSP Przeworsk
Pisarz Kursu str. Dominik Salach - KM PSP Rzeszów
Świadectwa ukończenia szkolenia oraz okolicznościowe listy gratulacyjne wręczyli bryg. Rafał Czaja - Zastępca Komendanta Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie oraz st. bryg. Andrzej Marczenia - Zastępca Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, a zbiórkę poprowadził asp. Tomasz Kaźmirek, pełniący służbę w Wydziale Pododdziałów Szkolnych SA PSP w Krakowie.

Absolwentom szkolenia gratulujemy uzyskania pierwszych szlifów na strażackiej ścieżce zawodowej, życząc pomyślności i trafnych wyborów zarówno podczas służby, jak i życia prywatnego. Zachęcamy jednocześnie do dalszego kształcenia i doskonalenia zawodowego, które powinny być nieodzowną częścią życia każdego strażaka w obliczu zmieniających się zagrożeń.

 

 

Bardzo serdecznie zapraszany na transmisje Live uroczystej promocji Absolwentów
Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie.

Rozpoczęcie promocji w dniu 26.06.2021 o godzinie 12:00

Link do wydarzenia

W dniach 17 – 21 maja br. w Wydziale Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych SA PSP w Krakowie z siedzibą w Nowym Sączu odbyło się pierwsze w tym roku „Szkolenie specjalistyczne z zakresu stabilizacji naruszonych konstrukcji”.

Celem szkolenia było przygotowanie ratownika do wykonywania zadań z zakresu stabilizacji elementów konstrukcji budowlanych, instalacji i urządzeń.

W ramach prowadzonych zajęć praktycznych, wykorzystano stanowisko treningowe powstałe w ramach projektu rozwojowego nr DOB-BIO6/03/48/2014 (umowa nr DOB-BIO6/03/48/2014) pt. „Innowacyjne rozwiązania metod stabilizowania konstrukcji budowlanych i technologicznych w warunkach działań ratowniczych podczas likwidacji skutków katastrofy budowlanej”, finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Egzamin został z kolei przeprowadzony na stanowiskach ćwiczebnych, wkomponowanych w gruzowisko, symulujące realne sytuacje ratownicze.

W szkoleniu wzięło udział 18 ratowników z następujących specjalistycznych grup poszukiwawczo-ratowniczych: SGPR „Warszawa”- 8 ratowników, SGPR „Poznań” – 7 ratowników oraz SGPR „Wałbrzych” – 3 ratowników.

Szkolenie z zakresu stabilizacji naruszonych konstrukcjiSzkolenie z zakresu stabilizacji naruszonych konstrukcjiSzkolenie z zakresu stabilizacji naruszonych konstrukcjiSzkolenie z zakresu stabilizacji naruszonych konstrukcjiSzkolenie z zakresu stabilizacji naruszonych konstrukcjiSzkolenie z zakresu stabilizacji naruszonych konstrukcjiSzkolenie z zakresu stabilizacji naruszonych konstrukcjiSzkolenie z zakresu stabilizacji naruszonych konstrukcji

Opracowanie i zdjęcia: st. bryg. Robert Kłębczyk