IMG_2668Uchwalona 3 maja 1791 roku Konstytucja była pierwszą w Europie i drugą na świecie spisaną ustawą zasadniczą, która stała się dokumentem tworzącym tożsamość suwerennego narodu. W ramach obchodów 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji przedstawiciele Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie, na czele z Komendantem Szkoły bryg. Markiem Chwałą, wzięli udział we Mszy Świętej w intencji Ojczyzny w wawelskiej katedrze, którą odprawił metropolita krakowski arcybiskup Marek Jędraszewski. Tuż niej z wawelskiego wzgórza wyruszył pochód patriotyczny, który przeszedł ulicą Grodzką do Rynku Głównego, a stamtąd dalej, ul. Floriańską na plac Matejki, gdzie nastąpił dalszy ciąg uroczystości.

 

W dniu 5.03.2022 Szkoła Aspirantów przyjęła 200 uchodźców z Ukrainy. Zostali ulokowani na hali sportowej przy budynku szkoły.

  

KRAKOWSCY ASPIRANCI NA ŚWIĘTA ! …

 

Kontynuując tą wspaniałą tradycję jaką jest rodzinne kolędowanie, strażacy ze Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie, postanowili wspólnie zaśpiewać kolędę, chcąc tym samym aby Świąteczny impuls rozprzestrzenił się jak najszerzej, nie tylko na grono strażackie ale także do każdej polskiej rodziny.

Ponadto chcąc wnieść ten wyjątkowy, Świąteczny urok w nasze najbliższe nowohuckie otoczenie uczniowie krakowskiej aspirantki w specyficzny sposób nadali magii Świąt jednemu z najbardziej symbolicznych pojazdów Szkoły tj. SCD-30 E-ONE.

Rozświetlony pojazd można oglądać przed murami naszej Szkoły codziennie w dniach od 23.12.2021r. do 01.01.2022r. w godzinach 18.00-20.00.

Życząc Zdrowych i Rodzinnych Świąt liczymy, że ten wspaniały nastrój udzieli się każdemu kto znajdzie się w tym czasie obok naszej siedziby !

 

 

Opracowanie: mł. bryg. Krzysztof Kłuś

Foto: kadeci SA PSP Kraków

Wideo: kdt Dawid Śnieżek

 

Informacja dla osób zakwalifikowanych na rok szkolny 2021/2022

Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie informuje, że kandydaci, którzy znajdują się na liście 90 osób wstępnie zakwalifikowanych do służby kandydackiej w SA PSP w Krakowie i otrzymali orzeczenie Rejonowej Komisji Lekarskiej MSW potwierdzające zdolność do służby w Państwowej Straży Pożarnej, zostali zakwalifikowani na przeszkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej realizowane w pierwszym semestrze nauki w roku szkolnym 2021/2022.

Do Szkoły należy zgłosić się w dniu 1 września 2021 r. do godz. 8:00.

Szkoła zapewnia słuchaczom nieodpłatne zakwaterowanie, wyżywienie i umundurowanie, w związku z powyższym należy zabrać ze sobą :

 

· dowód osobisty,

· oryginał bądź kserokopię aktualnej karty szczepień,

· książeczkę wojskową,

· odzież sportową:

- koszulka gimnastyczna z krótkim rękawem w kolorze czarnym – minimum 2 szt.,

- spodenki gimnastyczne w kolorze granatowym lub czarnym – 2 szt.,

· spodenki kąpielowe – 1 szt.,

· czepek kąpielowy – 1 szt.,

· klapki pod prysznic (nie zalecane klapki typu „japonki”) – 1 kpl.,

· obuwie sportowe typu “adidas” (nie trampki) – 2 kpl.,

· przybory toaletowe,

· 2 sztuki ręczników toaletowych,

· ręcznik kąpielowy,

· przybory do pisania,

· zeszyty – 8 szt.,

· bieliznę osobistą (zaleca się zabranie wysokich skarpet w kolorze czarnym),

· czarna czapka zimowa bez nadruku, czarne rękawiczki,

· torbę sportową w kolorze czarnym lub granatowym (dopuszczalne są napisy na torbie w dowolnym kolorze)

· maseczki ochronne – minimum 2 szt.

· numer konta bankowego,

Dodatkowo, jeżeli ktoś posiada, proszę zabrać zaświadczenie o ukończeniu kursu z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy.

· uwaga:

- osoby, które posiadają badania w kierunku nosicielstwa pałeczek Salmonella i Schigella (dawna książeczka sanepidowska), proszone są o zabranie wyników tych badań do Szkoły

- sugeruje się zabranie latarki czołowej, bielizny termoaktywnej oraz opatrunków na otarcia i odciski

- proszę nie zabierać do szkoły urządzeń elektronicznych m.in.: laptop, tablet, radio, odtwarzacze audiowizualne itp.

- przed stawieniem się do szkoły osoba powinna mieć ścięte włosy na długość około 5mm

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr: (47) 835-9800,  (47) 835-9883, (47) 835-9881

25-26 listopada 2021 r. odbędzie się MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA

„OCHRONA DZIEDZICTWA KULTURY NA WYPADEK SZCZEGÓLNYCH ZAGROŻEŃ

– ZAGROŻENIA KLIMATYCZNE, PANDEMICZNE I POŻAROWE. DOBRE PRAKTYKI”.

W imieniu organizatorów zapraszamy do udziału. Poniżej szczegóły organizacyjne.

 

TERMIN

25-26 listopada 2021 r.

MIEJSCE

Archiwum Narodowe w Krakowie, ul. Rakowicka 22 E

PATRONAT HONOROWY NAD KONFERENCJĄ OBJĘLI:

Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej /Szef Obrony Cywilnej Kraju, Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych, Wojewoda Małopolski, Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków, Prezes Polskiego Komitetu Błękitnej Tarczy.

ORGANIZATORZY

Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Archiwa Państwowe, Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, Polski Komitet Błękitnej Tarczy, Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie, Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej „Manggha”, Centrum Szkolenia Ochrony Ludności i Dóbr Kultury, Rada Programowa do spraw ochrony dóbr kultury przed nadzwyczajnymi zagrożeniami

WSPÓŁORGANIZATORZY

Komenda Miejska PSP w Krakowie, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Punkt Kontaktowy Polskiego Komitetu Błękitnej Tarczy w Krakowie

PARTNERZY KONFERENCJI

Polski Komitet Narodowy ICOMOS, Polski Komitet Narodowy ICOM, Stowarzyszenie Archiwistów Polskich, Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Muzeum Narodowe w Warszawie, Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego – Państwowy Instytut Badawczy, Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Centralne Muzeum Pożarnictwa

SESJE TEMATYCZNE W RAMACH KONFERENCJI

  1. Dziedzictwo kultury wobec zagrożeń XXI wieku – wyzwania, kierunki działań.
  2. Zagrożenia klimatyczne i środowiskowe dla dziedzictwa kultury – nowoczesne rozwiązania instytucjonalne, projekty i programy międzynarodowe, regionalne, nowe metody ochrony.
  3. Zagrożenia pandemiczne – nowe wyzwania dla ochrony dziedzictwa kultury. Doświadczenia instytucji muzealnych, bibliotecznych, archiwalnych, dobre praktyki, kierunki działań.
  4. Nowe formy i metody ochrony zbiorów muzealnych, bibliotecznych, archiwalnych przed pożarem oraz nadzwyczajnymi zagrożeniami.

W ramach sesji tematycznych prezentowane będą także materiały filmowe.

ZAPRASZAMY DO UCZESTNICTWA W KONFERENCJI PRZEDSTAWICIELI:

Wojewódzkich Urzędów Ochrony Zabytków odpowiedzialnych za ochronę zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych, Biur Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędów Wojewódzkich, instytucji samorządowych realizujących zadania w obszarze ochrony dziedzictwa kultury, przedstawicieli instytucji kultury, muzeów, bibliotek, Archiwów Państwowych oraz innych instytucji archiwalnych tworzących narodowy zasób archiwalny, Państwowej Straży Pożarnej z komórek rozpoznawania zagrożeń, operacyjnych i szkoleniowych, przedstawicieli środowiska naukowego i instytutów badawczych PSP, środowisk naukowych i akademickich realizujących programy edukacyjne dotyczący ochrony dziedzictwa kultury, służb mundurowych oraz instytucji kultury, wolontariuszy i wszystkich zainteresowanych problematyką konferencji.

 

ZASADY ORGANIZACYJNE

Konferencja odbędzie się w trybie hybrydowym – prelegenci oraz organizatorzy konferencji uczestniczyć będą w trybie stacjonarnym w sesjach tematycznych, pozostali uczestnicy konferencji w trybie zdalnym.

Wystąpienia gości zagranicznych będą tłumaczone symultanicznie z języka angielskiego na język polski.

Organizatorzy konferencji nie przewidują opłaty konferencyjnej.

Szczegóły dotyczące rejestracji uczestników na konferencję zostaną przekazane w drugim komunikacie, który ukaże się we wrześniu na stronach internetowych organizatorów, współorganizatorów i partnerów konferencji.

ADRES STRONY KONFERENCJI

Szczegóły wydarzenia dostępne są na stronie: www.odk.sapsp.pl.

Już tradycją jest, że w Krakowie wszystkie ważne uroczystości państwowe uświetniane są przez przedstawicieli służb mundurowych miasta Krakowa. Stało się tak również w dniu 15 sierpnia, kiedy to mieliśmy okazję wspólnie z innymi służbami uczestniczyć w uroczystości Święta Wojska Polskiego oraz 101.rocznicy Bitwy Warszawskiej, zwanej Cudem nad Wisłą.  

Niedzielne obchody rozpoczęły się tradycyjnie już od mszy świętej w Katedrze Wawelskiej. 

Następnie odbyło się złożenie kwiatów na pl. O. Adama Studzińskiego pod Krzyżem Katyńskim. 

Ostatnią częścią obchodów była uroczystość pod Grobem Nieznanego Żołnierza na placu Jana Matejki, która rozpoczęła się od podniesienia flagi państwowej i odegrania Mazurka Dąbrowskiego. W kolejnej części odczytano apel pamięci zakończony salwą honorową. Dalej okolicznościowe przemówienie wygłosił I wicewojewoda Józef Leśniak, który mówił, że dziś jesteśmy szczególnie dumni z naszej historii i z bycia Polakami. Nie byłoby tu nas, gdyby nie odwaga i determinacja walki o niepodległość naszych Przodków. Pamiętamy o wydarzeniach z 1920 roku i dbamy o to, by pamięć o Bohaterach nie zginęła. 

Uroczystość zakończona została złożeniem kwiatów pod Grobem Nieznanego Żołnierza. 

We mszy świętej oraz uroczystościach na placu Matejki Szkołę Aspirantów PSP w Krakowie reprezentował Z-ca Komendanta Szkoły bryg. Rafał Czaja oraz Poczet sztandarowy SA PSP w Krakowie w skład, którego weszli kadeci Arkadiusz Głuc, Jakub Szreder i Bartosz Juszczyk. 

Zdjęcia: sierż. Paweł Kobiałka - ZP KWP Kraków,Ewa Blada – Biuro Wojewody

Zakończenie Szkolenia Podstawowego w zawodzie strażak nr 4/21

W auli Szkoły odbyła się zbiórka z okazji zakończenia Szkolenia Podstawowego w zawodzie strażak, realizowanego przez Szkołę Aspirantów PSP w Krakowie z wykorzystaniem bazy i kadry dydaktycznej Ośrodka Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Rzeszowie z/s w Nisku.
Szkolenie realizowane w dniach 10 maja - 13 sierpnia 2021 r. pomyślnie ukończyło 32 słuchaczy, w tym 6 spoza struktur Państwowej Straży Pożarnej.
Prymusem szkolenia został strażak Lotniskowej Straży Pożarnej Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka - Paweł Hałoń ze średnią ocen 4,73.
Za szczególny wkład pracy w przebieg szkolenia wyróżnieni zostali:
Szef Kursu str. Tomasz Kaduk - KP PSP Przeworsk
Pisarz Kursu str. Dominik Salach - KM PSP Rzeszów
Świadectwa ukończenia szkolenia oraz okolicznościowe listy gratulacyjne wręczyli bryg. Rafał Czaja - Zastępca Komendanta Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie oraz st. bryg. Andrzej Marczenia - Zastępca Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, a zbiórkę poprowadził asp. Tomasz Kaźmirek, pełniący służbę w Wydziale Pododdziałów Szkolnych SA PSP w Krakowie.

Absolwentom szkolenia gratulujemy uzyskania pierwszych szlifów na strażackiej ścieżce zawodowej, życząc pomyślności i trafnych wyborów zarówno podczas służby, jak i życia prywatnego. Zachęcamy jednocześnie do dalszego kształcenia i doskonalenia zawodowego, które powinny być nieodzowną częścią życia każdego strażaka w obliczu zmieniających się zagrożeń.

 

 

Bardzo serdecznie zapraszany na transmisje Live uroczystej promocji Absolwentów
Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie.

Rozpoczęcie promocji w dniu 26.06.2021 o godzinie 12:00

Link do wydarzenia

W dniach 17 – 21 maja br. w Wydziale Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych SA PSP w Krakowie z siedzibą w Nowym Sączu odbyło się pierwsze w tym roku „Szkolenie specjalistyczne z zakresu stabilizacji naruszonych konstrukcji”.

Celem szkolenia było przygotowanie ratownika do wykonywania zadań z zakresu stabilizacji elementów konstrukcji budowlanych, instalacji i urządzeń.

W ramach prowadzonych zajęć praktycznych, wykorzystano stanowisko treningowe powstałe w ramach projektu rozwojowego nr DOB-BIO6/03/48/2014 (umowa nr DOB-BIO6/03/48/2014) pt. „Innowacyjne rozwiązania metod stabilizowania konstrukcji budowlanych i technologicznych w warunkach działań ratowniczych podczas likwidacji skutków katastrofy budowlanej”, finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Egzamin został z kolei przeprowadzony na stanowiskach ćwiczebnych, wkomponowanych w gruzowisko, symulujące realne sytuacje ratownicze.

W szkoleniu wzięło udział 18 ratowników z następujących specjalistycznych grup poszukiwawczo-ratowniczych: SGPR „Warszawa”- 8 ratowników, SGPR „Poznań” – 7 ratowników oraz SGPR „Wałbrzych” – 3 ratowników.

Szkolenie z zakresu stabilizacji naruszonych konstrukcjiSzkolenie z zakresu stabilizacji naruszonych konstrukcjiSzkolenie z zakresu stabilizacji naruszonych konstrukcjiSzkolenie z zakresu stabilizacji naruszonych konstrukcjiSzkolenie z zakresu stabilizacji naruszonych konstrukcjiSzkolenie z zakresu stabilizacji naruszonych konstrukcjiSzkolenie z zakresu stabilizacji naruszonych konstrukcjiSzkolenie z zakresu stabilizacji naruszonych konstrukcji

Opracowanie i zdjęcia: st. bryg. Robert Kłębczyk

W dniach 10 -14maja br. Wydział Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych przeprowadził dwa, następujące po sobieszkolenia: „Szkolenie specjalistyczne z zakresu organizacji działań poszukiwawczo-ratowniczych i technik ratowniczych” oraz „Szkolenie specjalistyczne z zakresu obsługi elektronicznych urządzeń do lokalizacji osób zasypanych”. 

Pierwsze ze szkoleń jest wymagane dla strażaków ratowników, którzy mają zostać włączeni do struktur specjalistycznych grup poszukiwawczo-ratowniczych PSP. Ukończenie tego szkolenia uprawnia również do rozpoczęcia cyklu szkoleń specjalistycznych z zakresu działań poszukiwawczo-ratowniczych. W ramach zajęć teoretycznych i ćwiczeń, uczestnicy zapoznali się między innymi ze specyfiką zagrożeń podczas katastrof budowlanych, taktyką prowadzenia działań ratowniczych, technikami ratowniczymi i specjalistycznym sprzętem poszukiwawczo – ratowniczym.Jednym z elementów szkolenia było przeprowadzenie w formie ćwiczenia akcji ratowniczej, trwającej ok. 8 godzin,w tym również w porze nocnej, w trakcie której słuchacze wykonywali elementy przebicia czystego oraz brudnego w płycie betonowej, odkrywki oraz dotarcia przez strukturę gruzowiska, działania oraz ewakuację osób w ciasnych przestrzeniach.

Bezpośrednio po zakończeniu pierwszego szkolenia, rozpoczęło się kolejne szkolenie, którego zakres obejmował metody i techniki poszukiwania i lokalizacji osób zasypanych podczas katastrof budowlanych, z wykorzystaniem urządzeń – geofon i kamera wziernikowa.

Ukończenie ww. szkoleń pozwoliło na uzyskanie przez uczestnikówkwalifikacji strażaka ratownika operatora urządzeń lokalizacyjnych.

pierwszym szkoleniu uczestniczyło 16a w drugim 20 ratowników z: SGPR „Gdańsk”,SGPR „Poznań”, SGPR „Łódź”, SGPR „Jastrzębie Zdrój”SGPR „Warszawa, SGPR “Kraków” oraz SGPR „Wałbrzych”.

Szkolenia z zakresu działań poszukiwawczo-ratowniczych Szkolenia z zakresu działań poszukiwawczo-ratowniczych Szkolenia z zakresu działań poszukiwawczo-ratowniczych Szkolenia z zakresu działań poszukiwawczo-ratowniczych Szkolenia z zakresu działań poszukiwawczo-ratowniczych Szkolenia z zakresu działań poszukiwawczo-ratowniczych Szkolenia z zakresu działań poszukiwawczo-ratowniczych Szkolenia z zakresu działań poszukiwawczo-ratowniczych Szkolenia z zakresu działań poszukiwawczo-ratowniczych Szkolenia z zakresu działań poszukiwawczo-ratowniczych

Opracowanie: st.bryg. Robert Kłębczyk

Zdjęcia: st. bryg. Robert Kłębczyk, st. kpt. Adam Piętka

W związku z wystosowaną przez Rząd Republiki Słowacji prośbą o pomoc wykonaniu testu na obecność korona wirusa wśród mieszkańców Słowacji COVID-19. Rząd Rzeczpospolitej Polskiej, udzieli wsparcia stronie Słowackiej delegując strażaków PSP oraz medyków do wykonywania testów.

W skład polskiej grupy wchodzi 66 strażaków Państwowej Straży Pożarnej (20 z woj. świętokrzyskiego, 31 z woj. małopolskiego, 8 z Podkarpacia oraz 7 z Komendy Głównej PSP), 37 medyków z CSK MSWIA w Warszawie oraz grupa 70 medyków z woj. pomorskiego.

Zadaniem grupy będzie pomoc władzom Słowacji w przeprowadzaniu testów na obecność COVID-19 wśród mieszkańców regionów przygranicznych. Polacy będą działali m. in. w okolicach Żiliny, Rużomberok i miejscowości Martin oraz na północ od tych miast (Trstena, Niżna, Hladovka, Chlebnice, Parnica, Velicna, Vysny Kubin, Cadca, Kysuckie Nowe Mesto).

W uroczystej zbiórce, która odbyła się przed wyjazdem strażaków udział wzięli: Pan Łukasz Kmita - Wojewoda Małopolski, st. bryg. Piotr Filipek -
Małopolski Komendant Wojewódzki PSP oraz mł.bryg. Marek Chwała - Komendant Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie.