OFERTA SZKOLENIOWA NA ROK 2017

(Wydział Centrum Szkolenia ochrony ludności i dóbr kultury)

 

Lp. Szkolenie Termin
1. Szkolenie podstawowe dla nowozatrudnionych pracowników ochrony ludności i obrony cywilnej w województwie, powiecie i gminie 22-24 lutego
2. Szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej - aktualizujące 15-17 marca
3. Szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej e-learning 3 kwietnia – 30 czerwca (zjazd 28-30 czerwca)
4. Szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej 3-8 kwietnia, 8-12 maja, 1 czerwca (egzamin)
5. Szkolenie instruktorów OC 26-28 kwietnia
6. Szkolenie - ochrona dóbr kultury 24-25 maja
7. Szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej - aktualizujące 21-23 czerwca
8. Szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej - aktualizujące 27-29 września
9. Szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej 2-7 października, 23-27 października, 16 listopada (egzamin)
10. Szkolenie podstawowe dla nowozatrudnionych pracowników ochrony ludności i obrony cywilnej w województwie, powiecie i gminie 11-13 października
11. Szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej - aktualizujące 18-20 października
12. Szkolenie instruktorów OC 22-24 listopada
13. Szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej - aktualizujące 6-8 grudnia
14. Szkolenie - ochrona dóbr kultury 13-14 grudnia
3 kwietnia – 30 czerwca (zjazd 28-30 czerwca) Lista zamknięta
3 - 8 kwietnia, 8 - 12 maja, 1 czerwca (egzamin)     Lista zamknięta
26-28 kwietnia  LISTA ZAMKNIĘTA
24 - 25 maja  SZKOLENIE ODWOŁANE - ZAPRASZAMY NA TERMIN GRUDNIOWY
2 - 7 października, 23 - 27 października, 16 listopada (egzamin)