Terminy zjazdów słuchaczy kwalifikacyjnego kursu zawodowego BPO.03 (Turnus XXXVIII) w roku szkolnym 2020/2021:

 

11.01.2021 r. – rozpoczęcie KKZ BPO.03 *

01.03.2021 r. – 05.03.2021 r.         – I zjazd dydaktyczny       – plutony I, II

08.03.2021 r. – 12.03.2021 r.         – I zjazd dydaktyczny       – plutony III, IV

15.03.2021 r. – 19.03.2021 r.         – II zjazd dydaktyczny      – plutony I, II*

15.03.2021 r. – 19.03.2021 r.         – II zjazd dydaktyczny      – plutony III, IV*

22.03.2021 r.                                 – zjazd zaliczeniowy         – cały turnus

24.03.2021 r.                                 – zjazd zaliczeniowy poprawkowy– cały turnus

26.03.2021 r.                                 – egzamin końcowy

31.03.2021 r.                                 – egzamin końcowy poprawkowy

09.04.2021 r. – zakończenie KKZ BPO.03

 

* zajęcia realizowane z wykorzystaniem narzędzi nauczania na odległość

** godziny dydaktyczne oznaczone na planach jako "Online" - oznaczają relizację zajęć w czasie rzeczywistym (wymagają czynnego uczestnictwa)

*** godziny dydaktyczne oznaczone na planach jako "Elearning" - oznaczają, że słuchacze otrzymają drogą elektroniczną materiały przygotowane przez osoby prowadzące - wymagane jest zapoznanie się z nimi (wykonanie ewentualnych zadań)

****kolejne plany umieszczane będą po ich zatwierdzeniu

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk