Terminy zjazdów słuchaczy kwalifikacyjnego kursu zawodowego BPO.04 (Turnus XXXVIII) w roku szkolnym 2020/2021 i 2021/2022:


12.04.2021 r. – 17.04.2021 r.    – I zjazd dydaktyczny      – cały turnus* - plan zajęć pl. I i II - plan zajęć pl. III i IV
26.04.2021 r. – 30.04.2021 r.    – II zjazd dydaktyczny     – cały turnus* - plan zajęć pl. I i II - plan zajęć pl. III i IV
10.05.2021 r. – 14.05.2021 r.    – III zjazd dydaktyczny    – plutony I, II - plan zajęć
17.05.2021 r. – 21.05.2021 r.    – III zjazd dydaktyczny    – plutony III, IV - plan zajęć
07.06.2021 r. – 11.06.2021 r.    – IV zjazd dydaktyczny    – cały turnus* -  plan zajęć pl. I i II plan zajęć pl. III i IV
14.06.2021 r. – 18.06.2021 r.    – V zjazd dydaktyczny     – plutony I, II - plan zajęć
21.06.2021 r. – 25.06.2021 r.    – V zjazd dydaktyczny     – plutony III, IV - plan zajęć
28.06.2021 r. – 02.07.2021 r.    – VI zjazd dydaktyczny    – cały turnus* - plan zajęć pl. I i II - plan zajęć pl. III i IV
30.08.2021 r. – 03.09.2021 r.    – VII zjazd dydaktyczny   – plutony I, II - plan zajęć pl. I i II
06.09.2021 r. – 10.09.2021 r.    – VII zjazd dydaktyczny   – plutony III, IV - plan zajęć pl. III i IV
20.09.2021 r. – 24.09.2021 r.    – VIII zjazd dydaktyczny  – plutony I, II - plan zajęć. pl. I i II - aktualizacja
27.09.2021 r. – 01.10.2021 r.    – VIII zjazd dydaktyczny  – plutony III, IV - plan zajęć pl. III i IV
04.10.2021 r. – 08.10.2021 r.    – IX zjazd dydaktyczny    – plutony I, II - plan zajęć pl. I i II
11.10.2021 r. – 15.10.2021 r.    – IX zjazd dydaktyczny    – plutony III, IV plan zajęć pl. III i IV



17.11.2021 r.                           – egzamin końcowy  - plan pl. I i II   - plan pl. III i IV
24.11.2021 r.                           – egzamin końcowy poprawkowy plany pl. I i II  plany pl. III i IV
26.11.2021 r.                           – zakończenie KKZ BPO.04 plany pl. I i II  plany pl. III i IV

 

* zajęcia realizowane z wykorzystaniem narzędzi nauczania na odległość

** godziny dydaktyczne oznaczone na planach jako "On / Online" - oznaczają relizację zajęć w czasie rzeczywistym (wymagają czynnego uczestnictwa)

*** godziny dydaktyczne oznaczone na planach jako "Elearning" - oznaczają, że słuchacze otrzymają drogą elektroniczną materiały przygotowane przez osoby prowadzące - wymagane jest zapoznanie się z nimi (wykonanie ewentualnych zadań)

****kolejne plany umieszczane będą po ich zatwierdzeniu

 

 


 

 

 Terminy zjazdów słuchaczy kwalifikacyjnego kursu zawodowego BPO.03 (Turnus XXXIX) w roku szkolnym 2021/2022:


06.09.2021 r. – rozpoczęcie KKZ BPO.03
13.09.2021 r. – 17.09.2021 r.    – I zjazd dydaktyczny    – plutony I, II
18.10.2021 r. – 22.10.2021 r.    – I zjazd dydaktyczny    – plutony III, IV
25.10.2021 r. – 29.10.2021 r.    – II zjazd dydaktyczny    – plutony I, II*
25.10.2021 r. – 29.10.2021 r.    – II zjazd dydaktyczny    – plutony III, IV*


08.11.2021 r.        – egzamin końcowy  plan zajęć pl. I i II  -  plan zajęć pl. III i IV
10.11.2021 r.        – egzamin końcowy poprawkowy
18.11.2021 r. – zakończenie KKZ BPO.03

*  zajęcia realizowane z wykorzystaniem narzędzi nauczania na odległość

** godziny dydaktyczne oznaczone na planach jako "On / Online" - oznaczają relizację zajęć w czasie rzeczywistym (wymagają czynnego uczestnictwa)

*** godziny dydaktyczne oznaczone na planach jako "Elearning" - oznaczają, że słuchacze otrzymają drogą elektroniczną materiały przygotowane przez osoby prowadzące - wymagane jest zapoznanie się z nimi (wykonanie ewentualnych zadań)

****kolejne plany umieszczane będą po ich zatwierdzeniu

11.05.2022 r. – 14.05.2022 r. – egzamin zawodowy (BPO.03) – część pisemna – termin główny
16.05.2022 r. – 30.05.2022 r. – egzamin zawodowy (BPO.03) – część praktyczna – termin główny
06.06.2022 r. – egzamin zawodowy (BPO.03) – część pisemna – termin dodatkowy
13.06.2022 r. – egzamin zawodowy (BPO.03) – część praktyczna – termin dodatkowy

 

 


 Terminy zjazdów słuchaczy kwalifikacyjnego kursu zawodowego BPO.04 (Turnus XXXIX) w roku szkolnym 2021/2022:

 

29.11.2021 r. – 04.12.2021 r.    – I zjazd dydaktyczny      – cały turnus* plany pl. I i II  plany pl. III i IV
06.12.2021 r. – 10.12.2021 r.    – II zjazd dydaktyczny     – cały turnus* plany pl. I i II  plany pl. III i IV
13.12.2021 r. – 17.12.2021 r.    – III zjazd dydaktyczny     – cały turnus* plany pl. I i II  plany pl. III i IV
10.01.2022 r. – 14.01.2022 r.    – IV zjazd dydaktyczny    – plutony I, II
17.01.2022 r. – 21.01.2022 r.    – IV zjazd dydaktyczny     – plutony III, IV
24.01.2022 r. – 28.01.2022 r.    – V zjazd dydaktyczny      – plutony I, II
31.01.2022 r. – 04.02.2022 r.    – V zjazd dydaktyczny      – plutony III, IV
07.02.2022 r. – 11.02.2022 r.    – VI zjazd dydaktyczny     – cały turnus*
14.02.2022 r. – 18.02.2022 r.    – VII zjazd dydaktyczny    – plutony I, II
21.02.2022 r. – 25.02.2022 r.    – VII zjazd dydaktyczny    – plutony III, IV
28.02.2022 r. – 04.03.2022 r.    – VIII zjazd dydaktyczny   – plutony I, II
07.03.2022 r. – 11.03.2022 r.    – VIII zjazd dydaktyczny   – plutony III, IV
14.03.2022 r. – 18.03.2022 r.    – IX zjazd dydaktyczny      – plutony I, II
21.03.2022 r. – 25.03.2022 r.    – IX zjazd dydaktyczny      – plutony III, IV

28 – 29.03.2022 r.     – zjazd zaliczeniowy                        – cały turnus
30.03.2022 r.            – egzamin końcowy  
04.04.2022 r.            – egzamin końcowy poprawkowy
06.04.2022 r.            – zakończenie KKZ BPO.04

*  zajęcia realizowane z wykorzystaniem narzędzi nauczania na odległość

** godziny dydaktyczne oznaczone na planach jako "On / Online" - oznaczają relizację zajęć w czasie rzeczywistym (wymagają czynnego uczestnictwa)

*** godziny dydaktyczne oznaczone na planach jako "Elearning" - oznaczają, że słuchacze otrzymają drogą elektroniczną materiały przygotowane przez osoby prowadzące - wymagane jest zapoznanie się z nimi (wykonanie ewentualnych zadań)

****kolejne plany umieszczane będą po ich zatwierdzeni

 

23.05.2022 r. – 28.05.2022 r. – egzamin zawodowy (BPO.04) – część pisemna – termin główny
01.06.2022 r. – egzamin zawodowy (BPO.04) – część praktyczna – termin główny
06.06.2022 r. – egzamin zawodowy (BPO.04) – część pisemna – termin dodatkowy
09.06.2022 r. – egzamin zawodowy (BPO.04) – część praktyczna – termin dodatkowy

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk