Szanowni Państwo!

Z przyjemnością informujemy, że w dniach 18-20 września 2019 roku w Krakowie odbędzie się, organizowana co dwa lata przez Szkołę Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie i Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej we współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwem Obrony Narodowej, Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie, Polskim Komitetem Błękitnej Tarczy oraz Małopolskim Oddziałem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa:

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA "OCHRONA DÓBR KULTURY NA WYPADEK SZCZEGÓLNYCH ZAGROŻEŃ – NOWOCZESNE TECHNOLOGIE

W OCHRONIE DZIEDZICTWA".

Konferencja skierowana jest do właścicieli i zarządców obiektów zabytkowych, osób zajmujących się ochroną zabytków, przedstawicieli służb ratowniczych i ochrony, osób zainteresowanych bezpieczeństwem osób i mienia, wykorzystaniem nowoczesnej techniki w zabezpieczeniu zabytków oraz przedstawicieli instytucji rządowych i samorządowych zajmujących się prezentowaną tematyką.

Ramowy program Konferencji:

18 września (środa)

1400-1420 Uroczyste otwarcie Konferencji: Komendant Główny PSP, Przedstawiciel Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,  Komendant SA PSP w Krakowie,

1420-1900 – SESJA I: Prezentacje „Wprowadzenie do kluczowych zagadnień konferencji, Nowe technologie w ochronie dóbr kultury”

19 września (czwartek)

930-1300 – SESJA II: Ćwiczenie taktyczno-bojowe „Nowoczesne technologie w zabezpieczeniu i działaniach ratowniczych w obrębie kompleksu

o istotnym znaczeniu kulturowym”

1530-1730 – SESJA III: CMP Mysłowice „Historyczne przemiany w konstrukcji sprzętu, wszelkich rozwiązań technologicznych i rozwiązań organizacyjnych w ochronie przeciwpożarowej.

20 września (piątek)

930-1300 – SESJA IV: Podsumowanie konferencji

Prezentacje w SAPSP w Krakowie

1300 – przyjęcie Komunikatu Końcowego, zakończenie Konferencji,

Szczegółowe informacje ukazywać się będą na stronach internetowych:

-       www.sapsp.pl

-       www.sock.gov.pl

-       www.kgpsp.gov.pl

e-mail szkoły: szkola@sapsp.pl

Kontakt personalny w sprawie informacji:

Robert Wolański- rwolanski@sapsp.pl ,

Jacek Smyczyński- jsmyczynski@sapsp.pl ,

Tomasz Janecki- tjanecki@sapsp.pl .

 ARCHIWUM KONFERENCJI (2008 - 2019)