W dniu 23 czerwca 2018 r., kilka minut po godzinie 23., Punkt Alarmowy JRG SA został powiadomiony o pożarze kompleksu garaży zlokalizowanych przy ul. Igołomskiej. Po przybyciu na miejsce ustalono, że pożarem objętych jest 5 garaży o konstrukcji stalowej. Działania strażaków polegały na niedopuszczeniu do rozprzestrzenienia się ognia na pozostałe garaże oraz ugaszeniu pożaru dwoma prądami wody. Działania prowadzone były wspólnie z Zakładową Strażą Pożarną (SOPiRG JRG Kraków).

JRG SA