Poniżej przedstawiamy zdjęcia z akcji ratowniczo-gaśniczych prowadzonych w czasie zagrożenia COVID-19 oraz działania wspomagające podmioty służby zdrowia w zwalczaniu koronawirusa.

 

JRG SA