W dniu 10.110.2014r. zastępy ratowniczo-gaśnicze z Jednostki Ratowniczo-Gaśnicze Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie w godzinach porannych zostały zadysponowane do wypadku drogowego na skrzyżowaniu ulic Kocmyrzowskiej i Darwina w Krakowie. Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastano wypadek drogowy z udziałem dwóch samochodów ( w tym jeden to radiowóz Policji). Samochód Policyjny po kolizji wjechał na prywatną posesję uszkadzając ogrodzenie. Działania zastępów Straży Pożarnej polegały na:

- udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz wsparciu działań realizowanych przez zespoły Ratownictwa Medycznego

- odłączeniu akumulatorów,

- likwidacji rozlewisk substancji ropopochodnych oraz płynów eksploatacyjnych przy pomocy sorbentu.,

Zespoły Ratownictwa Medycznego zabrały do szpitala trzy osoby uczestniczące w wypadku.

 

 

1

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

6

 

 

7

 

 

8

 

Opracowanie: bryg. J. Ambrożkiewicz

Foto: mł. bryg. A. Kufta