W dniu 24 listopada 2016 roku na terenie Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów położonego przy ul. J. Giedroycia w Krakowie odbyły się taktyczno- bojowe.

W ćwiczeniach brały  udział SIŚ KM PSP w Krakowie oraz pododdziały Małopolskiej Brygady Odwodowej w postaci dwóch Specjalistycznych Grup Ratowniczych (ratownictwa chemiczno – ekologicznego „Kraków 6” oraz wysokościowego „Kraków 3”) działających w ramach JRG KM PSP w Krakowie.

Ćwiczenia praktyczne zostały poprzedzone ćwiczeniami sztabowymi, które odbyły się w dniu 22.11.2016r.

W ćwiczeniach brał udział również jeden zastęp z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie. Dla tych młodych adeptów pożarnictwa ćwiczenia te stały się kolejnym poligonem zdobywania doświadczeń, tym razem w organizacji tak dużych ćwiczeń taktyczno-bojowych.

Opracowanie: bryg. J. Ambrożkiewicz – rzecznik Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie

Foto: mł. bryg. A. Kufta