Na dzień 19.10.2018 JRG SA Interweniowała 1196 razy             

 POŻARY: 268
 MIEJSCOWE ZAGROŻENIA: 754
 ALARMY FAŁSZYWE: 176