Na dzień 23.06.2018 JRG SA Interweniowała 699 razy             
 POŻARY: 176
 MIEJSCOWE ZAGROŻENIA: 433
 ALARMY FAŁSZYWE: 90