Na dzień 24.09.2017 JRG SA Interweniowała 1062 razy 
 POŻARY: 254
 MIEJSCOWE ZAGROŻENIA: 702
 ALARMY FAŁSZYWE: 106