Na dzień 15.12.2019 JRG SA interweniowała 1486 razy             

 POŻARY: 307
 MIEJSCOWE ZAGROŻENIA: 1025
 ALARMY FAŁSZYWE: 154