Na dzień 06.12.2022 JRG SA interweniował 1539 razy:            

 POŻARY: 214
 MIEJSCOWE ZAGROŻENIA: 1155
 ALARMY FAŁSZYWE: 170