Na dzień 20.07.2017 JRG SA Interweniowała 795 razy 
 POŻARY: 210
 MIEJSCOWE ZAGROŻENIA: 525
 ALARMY FAŁSZYWE: 773