Na dzień 16.05.2022 JRG SA interweniował 751 razy:            

 POŻARY: 107
 MIEJSCOWE ZAGROŻENIA: 582
 ALARMY FAŁSZYWE: 62