Na dzień 21.11.2017 JRG SA Interweniowała 1297 razy 
 POŻARY: 291
 MIEJSCOWE ZAGROŻENIA: 864
 ALARMY FAŁSZYWE: 142