Na dzień 16.10.2019 JRG SA interweniowała 1298 razy             

 POŻARY: 269
 MIEJSCOWE ZAGROŻENIA: 898
 ALARMY FAŁSZYWE: 131