Na dzień 24.04.2018 JRG SA Interweniowała 417 razy 
 POŻARY: 110
 MIEJSCOWE ZAGROŻENIA: 253
 ALARMY FAŁSZYWE: 54