Na dzień 30.10.2020 JRG SA interweniowała 1676 razy             

 POŻARY: 291
 MIEJSCOWE ZAGROŻENIA: 1200
 ALARMY FAŁSZYWE: 185