Na dzień 17.02.2019 JRG SA interweniowała 164 razy             

 POŻARY: 37
 MIEJSCOWE ZAGROŻENIA: 109
 ALARMY FAŁSZYWE: 18