Na dzień 20.08.2019 JRG SA interweniowała 1085 razy             

 POŻARY: 231
 MIEJSCOWE ZAGROŻENIA: 755
 ALARMY FAŁSZYWE: 99