Na dzień 26.03.2023 r. JRG SA interweniowała 289 razy:            

 POŻARY: 44
 MIEJSCOWE ZAGROŻENIA: 223
 ALARMY FAŁSZYWE: 22