Na dzień 25.05.2017 JRG SA Interweniowała 535 razy 
 POŻARY: 158
 MIEJSCOWE ZAGROŻENIA: 333
 ALARMY FAŁSZYWE: 44