Na dzień 22.02.2018 JRG SA Interweniowała 176 razy 
 POŻARY: 33
 MIEJSCOWE ZAGROŻENIA: 122
 ALARMY FAŁSZYWE: 21