Na dzień 16.12.2018 JRG SA Interweniowała 1400 razy             

 POŻARY: 305
 MIEJSCOWE ZAGROŻENIA: 886
 ALARMY FAŁSZYWE: 209