Na dzień 24.01.2021 JRG SA interweniowała 102 razy             

 POŻARY: 9
 MIEJSCOWE ZAGROŻENIA: 84
 ALARMY FAŁSZYWE: 12