Na dzień 21.02.2020 JRG SA interweniowała 174 razy             

 POŻARY: 39
 MIEJSCOWE ZAGROŻENIA: 120
 ALARMY FAŁSZYWE: 15