Na dzień 10.04.2021 JRG SA interweniowała 482 razy             

 POŻARY: 53
 MIEJSCOWE ZAGROŻENIA: 387
 ALARMY FAŁSZYWE: 41