Na dzień 12.08.2020 JRG SA interweniowała 1183 razy             

 POŻARY: 232
 MIEJSCOWE ZAGROŻENIA: 821
 ALARMY FAŁSZYWE: 130