Na dzień 21.02.2017 JRG SA Interweniowała 138 razy 
 POŻARY: 34
 MIEJSCOWE ZAGROŻENIA: 98
 ALARMY FAŁSZYWE: 6