Na dzień 17.04.2019 JRG SA interweniowała 470 razy             

 POŻARY: 131
 MIEJSCOWE ZAGROŻENIA: 296
 ALARMY FAŁSZYWE: 43