Na dzień 21.01.2020 JRG SA interweniowała 66 razy             

 POŻARY: 17
 MIEJSCOWE ZAGROŻENIA: 42
 ALARMY FAŁSZYWE: 7