Na dzień 24.09.2021 JRG SA interweniowała 1833 razy             

 POŻARY: 160
 MIEJSCOWE ZAGROŻENIA: 1530
 ALARMY FAŁSZYWE: 143