Na dzień 3.04.2020 JRG SA interweniowała 345 razy             

 POŻARY: 84
 MIEJSCOWE ZAGROŻENIA: 224
 ALARMY FAŁSZYWE: 37