Na dzień 28.03.2017 JRG SA Interweniowała 317 razy 
 POŻARY: 88
 MIEJSCOWE ZAGROŻENIA: 210
 ALARMY FAŁSZYWE: 19