Na dzień 1.10.2023 r. JRG SA interweniowała 970 razy:            

 POŻARY: 167
 MIEJSCOWE ZAGROŻENIA: 714
 ALARMY FAŁSZYWE: 89