Na dzień 21.08.2018 JRG SA Interweniowała 950 razy             

 POŻARY: 221
 MIEJSCOWE ZAGROŻENIA: 605
 ALARMY FAŁSZYWE: 124