Na dzień 27.05.2020 JRG SA interweniowała 669 razy             

 POŻARY: 163
 MIEJSCOWE ZAGROŻENIA: 443
 ALARMY FAŁSZYWE: 63