Na dzień 19.08.2022 JRG SA interweniował 1198 razy:            

 POŻARY: 152
 MIEJSCOWE ZAGROŻENIA: 931
 ALARMY FAŁSZYWE: 115