Na dzień 22.06.2021 JRG SA interweniowała 904 razy             

 POŻARY: 118
 MIEJSCOWE ZAGROŻENIA: 704
 ALARMY FAŁSZYWE: 81