Na dzień 26.06.2019 JRG SA interweniowała 875 razy             

 POŻARY: 185
 MIEJSCOWE ZAGROŻENIA: 614
 ALARMY FAŁSZYWE: 76