JRG SA statystyki za 2020 r. - obszar chroniony
 RAZEM: 2040
 POŻARY 353
 MIEJSCOWE ZAGROŻENIA 1467
 ALARMY FAŁSZYWE 220
   
Poza własnym rejonem: 49