JRG SA statystyki za 2019 r. - obszar chroniony
 RAZEM: 1542
 POŻARY 318
 MIEJSCOWE ZAGROŻENIA 1061
 ALARMY FAŁSZYWE 163
   
Poza własnym rejonem: 49