JRG SA statystyki za 2022 r. - obszar chroniony
 RAZEM: 1646
 POŻARY 230
 MIEJSCOWE ZAGROŻENIA 1236
 ALARMY FAŁSZYWE 180
   
Poza własnym rejonem: 50