W dniu 14 lutego 2017r. w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie odbył się egzamin końcowy na kwalifikacyjnym kursie zawodowym obejmującym efekty kształcenia w kwalifikacji Z.22 – wykonywanie działań ratowniczych.

Do egzaminu przystąpiło 170 uczestników kursu, czyli trzy kompanie szkolne. Egzamin został przeprowadzony zgodnie z „Zasadami organizacji kwalifikacyjnych kursów zawodowych w szkołach Państwowej Straży Pożarnej kształcących w zawodzie technik pożarnictwa”. Po zdaniu egzaminu uczestnicy kursu otrzymają zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego.  Następnym etapem nauki dla uczestników ww. kursu będzie przystąpienie do egzaminu organizowanego w tut. Szkole przez Okręgową Komisje Egzaminacyjną w Krakowie w dniu 8 maja 2017r., w części teoretycznej, a następnie od 9 do 26 maja 2017r. w części praktycznej.

Wszystkim przystępującym do egzaminu życzymy powodzenia.

Opracowanie: bryg. Jacek Ambrożkiewicz

Foto: bryg. A. Raudnitz