SZKOLENIE INSPEKTORÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ - ZAJĘCIA POLIGONOWE

W dniu 10 maja 2017 r. na szkoleniu inspektorów ochrony przeciwpożarowej odbyły się zajęcia poligonowe z zakresu użycia gaśnic, hydrantów oraz urządzeń przeciwpożarowych. Na poligonie pożarniczym uczestnicy szkolenia ćwiczyli gaszenie różnych grup pożarów wykorzystując różne typy gaśnic, a także zapoznali się z działaniem urządzeń przeciwpożarowych.

Tekst: K. Kociołek
Foto: A. Raudnitz