Szkolenie z na wydach szybkopłynących.

W dniach 8-12 maja 2017 r. w Wydziale Szkolenia Specjalistycznych Grup

Ratowniczych Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie zs. w Nowym Sączu,
przeprowadzone zostało pierwsze w tym roku Szkolenie z zakresu ratownictwa
na wodach szybkopłynących.

Celem szkolenia było przygotowanie jego uczestników do prowadzenia działań
ratowniczych w warunkach rzeki górskiej, rzeki o szybkim nurcie wody,
płynącej wody powodziowej oraz powodzi błyskawicznej.

W szkoleniu, realizowanym w bardzo zmiennych warunkach atmosferycznych,
wzięło udział 12 strażaków z województwa dolnośląskiego, śląskiego oraz
wielkopolskiego.

Egzamin końcowy szczęśliwie zdali wszyscy uczestnicy.

Tekst i zdjęcia: bryg. T. Traciłowski