W miesiącu maju odbywają się ćwiczenia kadetów Kompanii I w komorze rozgorzeniowej realizowane przez Zespół Taktyki Zwalczania Pożarów. Ćwiczenia, w których mają możliwość obserwacji rozwoju pożaru, dynamiki tego zjawiska i zagrożeń jakie towarzyszą pożarom wewnętrznym. Mogą przećwiczyć techniki operowania prądem wody w trakcie tego typu działań. Ponadto jest to również dla nich sprawdzian ich odporności na trudne warunki i obciążenie cieplne.

Szczególne podziękowania dla kpt. Piotra Zwarycza za to, iż mimo niezwykle ciężkich warunków, które nie sprzyjają fotografowaniu wykonał wspaniałe zdjęcia.

Foto: kpt. Piotr Zwarycz

Tekst: st. kpt. Łucja Rozwadowska