W dniach 24-28 lipca 2017 roku w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie przeprowadzone zostały warsztaty metodyczno-tematyczne „Organizacja i realizacja szkoleń z ratownictwa wysokościowego realizowanego przez KSRG w zakresie podstawowym.”

   Celem warsztatów było przygotowanie pracowników oddelegowanych przez wojewódzkie ośrodki szkolenia z województw wielkopolskiego, podkarpackiego oraz śląskiego do realizacji szkoleń z ratownictwa wysokościowego realizowanego przez KSRG w zakresie podstawowym oraz do nadzoru i odpowiedzialności za prawidłową realizację szkolenia pełniąc funkcję kierownika szkolenia podczas realizacji „szkoleń z ratownictwa wysokościowego realizowanego przez KSRG w zakresie podstawowym” w rodzimych wojewódzkich ośrodkach szkolenia.

     W ramach warsztatów poruszono następujące tematy:

1. Zrealizowano merytorycznie program szkolenia z ratownictwa wysokościowego realizowanego przez KSRG w zakresie podstawowym, tj.:

o Struktura i zakres tematyczny szkolenia z ratownictwa wysokościowego realizowanego przez KSRG w zakresie podstawowym.

o Zasady organizacji ratownictwa wysokościowego w KSRG.

o Zakres działań ratowniczych i obowiązujące przepisy w zakresie podstawowym w ratownictwie wysokościowym w KSRG.

o Sprzęt pożarniczy i środki techniczne do ratownictwa wysokościowego w zakresie podstawowym.

o Węzły i stanowiska w ratownictwie wysokościowym.

o Asekuracja i autoasekuracja w terenie eksponowanym. Techniki dotarcia do miejsca zdarzenia / poszkodowanego.

o Techniki ratownicze i ewakuacyjne.

o Samoratowanie.

2. Wszystkie zagadnienia omówiono pod względem metodycznym, poruszając m-in takie kwestie jak:

o doboru i zasadności użycia poszczególnych technik,

o zasad BHP podczas organizacji i realizacji ćwiczeń,

o sposobów realizacji technik oraz możliwych błędach i ich konsekwencjach,

o doboru miejsc do realizacji poszczególnych tematów szkolenia,

o dobór odpowiedniego ubioru oraz Środków Ochrony Indywidualnej podczas działań z zakresu ratownictwa wysokościowego,

o wybór i porównanie sprzętu używanego w zakresie podstawowym ratownictwa wysokościowego realizowanego przez KSRG,

o dobór sprzętu adekwatnego do stosowanych technik oraz możliwości konfiguracji metod i technik.

 

Opracowanie: st. kpt. Tyberiusz Koniuch

Zdjęcia: archiwum SA PSP w Krakowie