W dniach 28 sierpnia – 01 września 2017 roku w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie przeprowadzone zostały warsztaty metodyczno-tematyczne „Organizacja i realizacja szkoleń z ratownictwa wysokościowego realizowanego przez KSRG w zakresie podstawowym.”
Celem warsztatów było przygotowanie pracowników oddelegowanych przez wojewódzkie ośrodki szkolenia z województw: wielkopolskiego i łódzkiego oraz Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie, do realizacji szkoleń z ratownictwa wysokościowego realizowanego przez KSRG w zakresie podstawowym oraz do nadzoru i odpowiedzialności za prawidłową realizację szkolenia przez osoby pełniące funkcję kierownika szkolenia w rodzimych jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej.
W ramach warsztatów:

1.    Zrealizowano merytorycznie program szkolenia z ratownictwa wysokościowego realizowanego przez KSRG w zakresie podstawowym obejmujący następujące zagadnienia:
o    struktura i zakres tematyczny szkolenia z ratownictwa wysokościowego realizowanego przez KSRG w zakresie podstawowym,
o    zasady organizacji ratownictwa wysokościowego w KSRG,
o    zakres działań ratowniczych i obowiązujące przepisy w zakresie podstawowym w ratownictwie wysokościowym w KSRG,
o    sprzęt pożarniczy i środki techniczne do ratownictwa wysokościowego w zakresie podstawowym,
o    węzły i stanowiska w ratownictwie wysokościowym,
o    asekuracja i autoasekuracja w terenie eksponowanym. Techniki dotarcia do miejsca zdarzenia / poszkodowanego,
o    techniki ratownicze i ewakuacyjne,
o    samoratowanie.


2.    Wszystkie zagadnienia omówiono pod względem metodycznym, poruszając między innymi takie kwestie dotyczące:
o    doboru i zasadności użycia poszczególnych technik,
o    zasad BHP podczas organizacji i realizacji ćwiczeń,
o    sposobów realizacji technik oraz możliwych błędów i ich konsekwencji,
o    doboru miejsc do realizacji poszczególnych tematów szkolenia,
o    doboru odpowiedniego ubioru oraz środków ochrony indywidualnej podczas działań z zakresu ratownictwa wysokościowego,
o    wyboru i porównania sprzętu używanego w zakresie podstawowym ratownictwa wysokościowego realizowanego przez KSRG,
o    doboru sprzętu adekwatnego do stosowanych technik oraz możliwości konfiguracji metod i technik.

 

 

 


Opracowanie: st. kpt. Tyberiusz Koniuch
Zdjęcia: archiwum SA PSP w Krakowie