W dniach 20-22 września 2017 r. w Krakowie odbyła się, organizowana co dwa lata przez Szkołę Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej we współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie, Polskim Komitetem Błękitnej Tarczy oraz Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie Międzynarodowa Konferencja "Ochrona dóbr kultury na wypadek szczególnych zagrożeń – wybrane aspekty ewakuacji osób i zbiorów".

Konferencja skierowana była do właścicieli i zarządców obiektów zabytkowych, osób zajmujących się ochroną zabytków, przedstawicieli służb ratowniczych i ochrony, osób zainteresowanych wykorzystaniem nowoczesnej techniki w zabezpieczeniu zabytków oraz przedstawicieli instytucji rządowych i samorządowych zajmujących się prezentowaną tematyką, a także pracowników akademickich i studentów. Podczas Konferencji zostały poruszone tematy dotyczące wymogów prawa w zakresie przygotowania osób, obiektów i ruchomości do ewakuacji, podstawowych zasad w zakresie ewakuacji, a także przedstawione zostały zasady przygotowania obiektów do ich użytkowania w sytuacjach awaryjnych, jakimi są pożary, klęski żywiołowe, awarie infrastruktury oraz działania terrorystyczne i przestępcze.

Honorowy Patronat nad Konferencją objęli:

  • Prof. dr hab. Piotr Gliński – wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
  • Sławomir Frątczak - Dyrektor Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Ministerstwa Obrony Narodowej
  • generał brygadier Leszek Suski - Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej – Szef Obrony Cywilnej Kraju
  • nadbrygadier Stanisław Nowak - Małopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej
  • Jacek Krupa - Marszałek Województwa Małopolskiego
  • Jacek Majchrowski - Prezydent Miasta Krakowa
  • Polski Komitet do spraw UNESCO
  • Prezes Polskiego Komitetu Błękitnej Tarczy
  • Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów
  • Narodowy Instytut Dziedzictwa

 

Patronat prasowy:

„Przegląd Pożarniczy”

„W Akcji”

„Ochrona Przeciwpożarowa”

 

Oprócz wykładów teoretycznych uczestniczy mieli okazję obserwować praktyczne ćwiczenia z zakresu ewakuacji osób i zbiorów z Bazyliki Mariackiej w Krakowie. Na zaproszenie Dyrektora Muzeum Narodowego w Krakowie uczestnicy konferencji zwiedzili wystawę #dziedzictwo, po której oprowadzał jej Autor - Wicedyrektor ds. Naukowych Muzeum Narodowego w Krakowie dr hab. Andrzej Szczerski.

 

Opracowwanie i zdjęcia: st.bryg. Krzysztof Kociołek