Niewątpliwie wielką sztuką jest umiejętność czerpania wiedzy z czyjegoś, a nie wyłącznie własnego doświadczenia. Niestety - podobnie, jak w przypadku wszystkich dziedzin ratownictwa, tak i w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego obszarów leśnych - osiągnięty obecnie poziom jest wynikiem negatywnych zdarzeń. Jednym z wielu bodźców stymulujących działania na rzecz ochrony lasów przed pożarem i jego skutkami, a także rozwojem taktyki działań gaśniczych i wyposażenia technicznego, stał się największy pożar obszarów leśnych, jaki miał miejsce w 1992 roku koło Kuźni Raciborskiej. To właśnie dlatego, dzięki uprzejmości i gościnności Dyrekcji i pracowników Nadleśnictwa Rudy Raciborskie, na miejsce zajęć praktycznych z przedmiotu profilaktyka przeciwpożarowa przeprowadzonych w dniach 25 i 27 września 2017 roku wybrano obiekty leśne znajdujące się na terenie województwa śląskiego. Podczas 8h zajęć kadeci II kompanii mieli wyjątkową okazję zwiedzenia dostrzegalni (wieży) przeciwpożarowej, zapoznania się ze specyfiką pracy obserwatora, sposobami wyznaczania i przekazywania współrzędnych miejsca prawdopodobnego istnienia pożaru lub innego zagrożenia. Osobista obserwacja terenów pożarzyska uzupełniona o informacje teoretyczne pozwoliła na dopełnienie wiedzy w zakresie szkód i zmian w środowisku jakie powstają na skutek pożaru lasu. Jedną z większych atrakcji dla uczestników ćwiczeń była również sposobność zwiedzenia Leśnej Bazy Lotniczej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach zlokalizowanej na obszarze Lotniska Rybnik – Gotartowice, a w niej zobaczenia z bliska samolotu PZL M18 Dromader w wersji umożliwiającej podawanie z powietrza dużych ilości wody w czasie gaszenia pożaru lasu.

Dziękujemy wszystkim osobom i instytucjom za umożliwienie przeprowadzenia tych bardzo intersujących i pouczających ćwiczeń. Mamy nadzieję, że zdobyta w ich czasie wiedza i umiejętności na długo pozostanią w pamięci naszych uczniów, a także, że nie będą musieli oni nigdy wykorzystywać jej w praktyce. Wszak główną ideą przyświecającą działaniom profilaktycznym, zaczerpniętą w znacznej mierze z medycyny, jest wpisana w przysięgę Hipokratesa myśl, że lepiej zapobiegać, niż leczyć. Profesjonalne przygotowanie i świadomość zagrożenia pożarowego podmiotów zarządzających obszarami leśnymi, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem ze służbami ratowniczymi oraz wzajemne poznanie możliwości technicznych zapobiegania i reagowania na zagrożenia pożarowe pozwala wierzyć w to, że ewentualne pożary lasów będą szybko i skutecznie likwidowane.

 

Opracowanie: st.kpt. P. Sowizdraniuk

Zdjęcia: mł.bryg. W. Dela