W dniach 6-9 października 2017 roku na terenie Doliny Będkowskiej Szkoła Aspirantów PSP w Krakowie we współpracy z Biurem Szkolenia KG PSP przeprowadziła "Zgrupowanie kondycyjno-szkoleniowe dla instruktorów ratownictwa wysokościowego KSRG".

Celem zgrupowania było omówienie bieżących problemów specjalizacji oraz przygotowanie najbliższych przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w zakresie ratownictwa wysokościowego na terenie kraju, w tym centralnego egzaminu dla kandydatów na młodszych ratowników wysokościowych KSRG oraz egzaminu na tytuł instruktora ratownictwa wysokościowego KSRG.

Pomimo niesprzyjającej aury część kondycyjna obozu obejmowała m. in. zajęcia ze wspinaczki skałkowej, topografii oraz doskonalenie technik pokonywania jaskiń.

W obozie wzięło udział 10 starszych instruktorów oraz instruktorów ratownictwa wysokościowego KSRG.

W ostatnim dniu z uczestnikami zgrupowania spotkał się Z-ca Komendanta SA PSP - st.bryg. K. Kociołek, a także przedstawiciel KW PSP Kraków - mł.bryg. J. Rospond.

 

 

Tekst: bryg. T. Traciłowski

Zdjęcia: bryg. T. Traciłowski, mł. asp. R. Migas, st. sekc. P. Kasprzak