Konferencja Radiokomunikacji Profesjonalnej „RadioExpo” to miejsce spotkań największych firm telekomunikacyjnych zajmujących się radiokomunikacją profesjonalną. Tegoroczna edycja odbyła się w dniach od 4 do 5 października 2017 roku w Warszawie. Podczas konferencji prezentowane były trendy rozwoju radiokomunikacji profesjonalnej, nie zabrakło również przedstawienia wdrożeń systemowych zakończonych w komunikacji. Podczas przerw pomiędzy prezentacjami można było zwiedzać bogatą ekspozycję rozwiązań telekomunikacyjnych. Przedstawiciele „Koła Nowych Technologii” z Naszej Szkoły uczestniczyli w tym przedsięwzięciu po raz drugi.

Osoby uczestniczące: bryg. Andrzej Kufta, mł. bryg. Rafał Niemiec, kpt. Paweł Błaut, Krzysztof Jarno, oraz kadeci Daria Ferdyn, Marcin Kamiński, Mateusz Pajka, Mateusz Żywko.

 

 

Opracowanie: kpt. P. Błaut

Zdjęcia: kpt. P. Błaut