W dniach 7-9 listopada 2017 roku w Warszawie odbyły się 5. Targi Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Ochrony, Wyposażenia Archiwów, Muzeów i Bibliotek „DZIEDZICTWO” oraz Ogólnopolskie Dni Konserwatorskie: Teoria a praktyka ochrona zbiorów muzealnych, archiwalnych i bibliotecznych.

Zorganizowane wspólnie przez pracowników: Komendy Głównej PSP, Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy oraz Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem zwiedzających. W czasie licznych spotkań i dyskusji udzielano w nim informacji dotyczących ochrony przeciwpożarowej, a także dystrybuowano wśród zwiedzających materiały reklamowe i promocyjne.

Całość przedsięwzięcia patronatem honorowym objął między innymi gen.brygadier mgr inż. Leszek Suski - Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, Szef Obrony Cywilnej Kraju. Podczas Targów przedstawiciele Szkoły, jako instytucji wiodącej w ochronie dóbr kultury między innymi przed zagrożeniami pożarowymi, wygłosili szereg interesujących prelekcji. Swoją wiedzą, doświadczeniem i przemyśleniami z uczestnikami konferencji podzielili się: Zastępca Komendanta Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie st. bryg. Krzysztof Kociołek wygłaszając referat pt.: „Zasady przygotowania i przeprowadzania ćwiczeń pożarowych w obiektach zabytkowych”, Zastępca Naczelnika Centrum Szklenia Ochrony Ludności i Dóbr Kultury mł. bryg. Jacek Smyczyński mówiąc o „Zasadach prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych oraz wybranych aspektach ewakuacji osób i zbiorów z obiektów zabytkowych”, a także pełniący obowiązki Naczelnik Wydziału Centrum Szkolenia Ochrony Ludności i Dóbr Kultury mł.bryg. Tomasz Janecki przybliżając dwa zagadnienia: „Przepisy prawne dotyczące ochrony przeciwpożarowej obiektów zabytkowych” oraz „Obowiązki właścicieli, zarządców i użytkowników obiektów zabytkowych w zakresie ochrony przeciwpożarowej”.

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Tomasz Janecki

Zdjęcia: mł.bryg. Tomasz Janecki