W dniach 23 – 24 listopada 2017 roku w szkolnej hali sportowej (os. Zgody 13 B) odbędzie się piąty Turniej Halowej Piłki Nożnej Oldboyów Państwowej Straży Pożarnej.
W zawodach uczestniczyć będą drużyny z całej Polski złożone z pracowników PSP, którzy ukończyli 40 rok życia, jak również emerytów. Drużyny powalczą o Puchar Przechodni ufundowany za życia przez Pana Generała Feliksa Delę.                                           

W związku ze śmiercią Pana Generała, Turniej został przemianowany na:    


OGÓLNOPOLSKI  MEMORIAŁ im. Generała brygadiera Feliksa Deli

Oldboyów  PSP  w  Halowej  Piłce  Nożnej 

 

Szkoła Aspirantów PSP w Krakowie oraz Koło Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP przy SA PSP w Krakowie serdecznie zapraszają pracowników oraz emerytów do wzięcia udziału w Memoriale dla uczczenia pamięci Pana Generała.


Opracowanie: mł. bryg. w stan. spocz. Adam Banachowicz