W dniach 27 listopada - 1 grudnia 2017 roku w Wydziale Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych w Nowym Sączu przeprowadzona została pierwsza część egzaminu na tytuł instruktora ratownictwa wysokościowego KSRG.

W egzaminie uczestniczyło 6 starszych ratowników wysokościowych KSRG ze Specjalistycznych Grup Ratownictwa Wysokościowego PSP z Kielc, Krakowa, Łodzi, Szczecina, Świdnicy oraz Warszawy. Pod czujnym okiem komisji złożonej z instruktorów i starszych instruktorów ratownictwa wysokościowego KSRG, kandydaci weryfikowali oraz unifikowali posiadaną wiedzę i umiejętności, przygotowując się do planowanego na początek 2018 roku egzaminu końcowego.

 

 

Opracowanie i zdjęcia: bryg. T. Traciłowski