Informujemy, że z dniem 1 grudnia 2017 r. komendant główny Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadier Leszek Suski odwołał z zajmowanego stanowiska bryg. mgr. inż. Krzysztofa Kęskę – dotychczasowego zastępcę komendanta Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie.